Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Nuorižon festivuali jatkuu

Corpus: New-writing language

New written Livvic, Journalistic texts

Source: Ol’ga Smotrova, Oma mua. № 17, (2017), p. 5

Nuorižon festivuali jatkuu
(Livvi)

Mennyt pyhänpiän, 30. oraskuudu, Nuorižon festivualii vastattih Mägrien da Kuittizen kylis. Pahan dorogan periä matkua Kuujärvele ei roinnuh. Pidäy mustoittua, ku festivualii pietäh Karjalan tazavallan päivän hantuzis, se on Anuksen karjalazet -liiton projektu. Mägrien školas konsertu annettih Petroskoin valdivonyliopiston Toive-ansamblin artistat. Pahal siäl äijiä rahvastu konsertah ei tulluh, ga net, ket tuldih, ylen äijäl kiitettih neidizii da brihoi hyvis tansilois da pajoloiskarjalazis, udmurtielazis, suomelazis, oniegantagazis da toizis.
Mägrien eläjätgi ei jiädy bokkah da varustettih nuorile hyvä kul’tuuruprogrammu. Enzimäi ansamblin pajattajii gostitettih čuajul da šipainiekoil vaste ei ammui avavunnuos Armas talo -käzineroloin keskukses. Sen ruadai Nina Varšutina saneli, midä käzineruo opastetah keskukses da kui se perustettih. Mägrieläzet paheksitah, ku heil kyläs ei ole kul’tuurutaloidu, sendähgi tuli piäh idei avata moine keskus.
Školas petroskoilazih artistoih niškoi piettih ekskursii školan muzeidu myöte. Sil aigua Kuittizen kylän kul’tuurutalois ihaškoitettih rahvastu Kajahušjoukko da Čičiliušku-tyttiteatru. Pidoh tuli äijy školaniekkua, kudamat mielihyväl yhtyttih vahnanaigazeh liygiläzien bes’odah, kačottih “Koirien Kalevalua”.