Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Ole tervehenä, Huoti!

Corpus: New-writing language

New written karelian, Journalistic texts

Source: Oma mua. № 17, (2017), p. 12

Ole tervehenä, Huoti!
(Karelian Proper)

Vienan Karjala- ta Oma Mua -lehtien yštävä ta apulaini, hyvä karjalaini mieš Huoti (Heikki) Kyyrönen täytti 90 vuotta Šuomešša 1. oraškuuta.
Huoti on šyntyn vuotena 1927 Vuokkiniemen Kyyröläššä Matinpoika Ontrei Kirillovin ta Muarie (Mari) Lešosen pereheššä kymmenentenä lapšena. Šovan lopušša kešällä 1944 pereh šiirty Šuomeh ta muutti šukunimen Kyyrösekši, muissokši kotikyläštä.
Evakkomatan jälkeh Heikki ruato kanšakoulunopaštajana eri puolilla Etelä-Pohjanmuata. Šiitä ruato Paltamošša Mieslahen kanšanopistošša humanistisen ainehen opaštajana 1960–75 ta lopulta Lapualla Eeva-naiseh kotišeuvulla.
Heikillä on viisi lašta, hiän on monen punukan šekä yhen pravopunukan onnellini ukko. Monet hänen heimolaiset eletäh Karjalašša, eniten Vuokkiniemeššä.
Vuotena 1982 Heikki Kyyrönen järješti Vuokkiniemi-šeuran, kumpasen virallini istorija alko 1. heinäkuuta 1990 Vuokkiniemen kulttuuritalošša pietyššä kokoukšešša. Huoti oli šeuran johtajana vuosina 1990–2001. Šeuran toiminnan tärkeimmät tulokšet ollah kyläkirikön rakentamini, še pyhitettih vuotena 1997, ta vanhojenkoti, mi avattih vuotena 2001.
Kalevalašeura vuotena 1997 anto Heikki Kyyrösellä palkinnon arvokkahašta työštä tiijon, taijon ta kanšankulttuurin alalla. Vuokkiniemen kirikön rakentamisešta Huoti šai kunnivomerkin Šuomen oikieuškoselta kiriköltä. Vuokkiniemišeuran kokoukšešša vuotena 1997 metropoliitta Leo luovutti Heikki Kyyrösellä mitalin ta kunnivokirjan Karjalan ta koko Šuomen arkipiispašta Johannesista. Vuokkiniemi-šeuran vuosikokoukšešša vuotena 2003 Hekki Kyyrönen valittih kunnivojohtajakši.
Huoti Kyyrönen on auttan vienankarjalaista lehtie alušta alkuan. Hänen anšijošta lehen lukijien miärä vuosi vuuvvelta kašvo Šuomen puolella.
Oma Mua -lehen toimituš toivottau Heikki Kyyrösellä intuo ta voimie. Ole tervehenä ta onnellisena vielä monta vuotta!