Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Karjalan enšimmäini vesivoimala

Corpus: New-writing language

New written karelian, Journalistic texts

Source: Oma mua. № 21, (2017), p. 8

Karjalan enšimmäini vesivoimala
(Karelian Proper)

Uhtuošša 28. šyyškuuta 1924 vuotena oli avattu höyryvoimala, mi tuotti šähköenergijua polttoainehie polttamalla. Näin tällä korpišeuvulla ruvettih käyttämäh šähkyö. Kahen vuuvven aikana voimalan yhteyteh oli rakennettu paja, puušepän verštaš ta konehtyöpajoja. Onnakko höyryvoimalan šähkyö ei riittän piirin tarpehih. Šilloin oli hyväkšytty piätöš rakentua Uhut-jovella vesivoimala. Uhtuon vesivoimala otettih käyttöh 7. kešäkuuta 1927. Še oli Karjalan enšimmäini kyläššä rakennettu vesivoimala, kumpasen šähköteho oli 90 kilovattie. Voimalaitokšen generattori oli oššettu Ruočista Uhtuon piirin varoilla. Piiri makšo šiitä mečällä, mi oli varuššettu talven aikana. Meččä uitettuh Kemi-jokie myöte ta kuormitettih ruoččilaisilla laivoilla. Generattori ošittain kuletettih Uhtuoh heposilla. Uhtuon vesivoimala on Karjalan šähkötykšen alkuvaihien ainut istoriallini muistomerkki.