Texts

Return to review | Return to list

Kurki ja repo kuomakšet

history

January 12, 2023 in 13:59 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Repo šanou kurella: – Tule huomena meilä päiväkesräh. Kurki ottau kuošalipiäh ta värttinäh ta mänöy revon luo. Alkau kesrätä. Repo rupei kuomua kostittamah. Keitti lintua kattilalla. Linnan kuato prälähytti kallivolla. Linta kallivuo myöte i juokši. Repo šanou kurella: – Rupie šyčmäh, kuoma, lintua. Kurki rupei šyömäh. N’okki, n’okki kallivolta lintua – ei ni mitänä šuanun. Repo iče nuoli kaiken linnan kallivolta. Kurki lähtöy poikeš ta šanou: – Tule, repo-kuoma, huomena miun luo päiväkesräh. Repo kesryäy kotvasen. Kurki keittäy lintua vierahalla tai kuatau hyvin korkieh pyöhtimeh linnan. Kurki šanou revolla: – Tule nyt, kuoma, šyömäh. Kurki pissälti piäh pyöhtimeh ta kaikki šen linnan i šöi. Repo nuolekšenteli laitoja, eikä šuanun kun šen verran, min verran šai kurki kallivošta. Repo lähtöy pois, šanou: – Tältä ei passipuo, šöit kaiken linnan. Kurki šanou: – Kuoınan lahjat kohakkah. Mitein šie šyötit milma eklein niin mie silma tänäpiänä. Šen pituni še.