Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

«Mie lähen pois»

«Mie lähen pois»

Karelian Proper
New written karelian
21 Tuaš kerran rahvahan kera paissešša Iisussa šano: "Mie hen pois. Työ ečittä Milma, no kuoletta omih riähkih. Kunne Mie mänen, šinne työ että voi tulla".

22 Jevreijen vanhimmat kummekšuttih: "Ei kai Hiän šuorie Iččie tappamah, kun šanou: "Kunne Mie mänen, šinne työ että voi tulla""?

23Iisussa šano heilä: "Työ oletta lähtösin alahuata, Mie ylähyätä. Työ oletta täštä muailmašta, Mie en ole täštä muailmašta.

24Šentäh šanoin teilä, jotta työ kuoletta omih riähkih. Kun että uškone, jotta Mie olen Še, ken olen, työ kuoletta omih riähkih".

25Hyö kyšyttih: "Ka kenpä Šie olet"? Iisussa vaštasi: "Še, kenekši Mie olen Iččieni alušta šuate šanon.

26Miula on teistä äijän šanottavua ta äijän on Miula teissä suutittavua. No Miun Työntäjä pakajau totta, ta Mie šanon muailmalla vain šen, min olen Häneltä kuullun".

27 Hyö ei maltettu, jotta Iisussa pakasi Tuatošta.

28Šentäh Iisussa jatko: "Konša työ noššatta Ihmisen Pojan rissillä, työ maltatta, jotta Mie olen Še, ken olen. Maltatta niise, jotta Mie en rua mitänä omin päin, vain pakajan niin kuin Tuatto on Milma opaštan.

29 Hiän, kumpani työnsi Miut, on Miun kera. Hiän ei ole jättän Milma yksin, šentäh kun Mie ruan kaiken Hänen mielen mukah".

30 Konša Iisussa näin pakasi, monet ušottih Häneh.

Иоанн 8:21-30

Russian
21 Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти.

22 Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: "куда Я иду, вы не можете прийти"?

23 Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира.

24 Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших.

25 Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам.

26 Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру.

27 Не поняли, что Он говорил им об Отце.

28 Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.

29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно.

30 Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.