Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

5 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
  1. Ei sa otta habad.
2 Vepsian Southern Veps
Dialectal texts Kus miččed bounuhad i bolad kazvaba
(Где какие грибы и ягоды растут)
  1. Hongad kazvaba kuivile tahoile, boruile, habad kazvaba logihe, pahemba torhile tahoile.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Sügüzen londuz
  1. Habad paneba päle rusttoid platjoid.
4 Vepsian Northern Veps
Tales Valdaline murz'ain
(Своевольная жена)
  1. Pidab kar’sta habįid, mikš mise habad oma sanktad i jesli čapaškanem ninkomid ka i kogon däredan teramba täutnem.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Varu
  1. Sur’kulud habad tullei kändi maspäi juridenke, ühthe habaha iški samalduz, se taho oli räzähtoitud pärapuikoile, tüvi oli särktud i eskai punotud ümbriže, i Natoin pöl’gästoiti tulleižen vägi.