Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

649 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kolematoi rahvazjouk” ühtenzoiti kaiken mirun
 1. Kaik saiba lahjaks änikoid da georgijevskijan lentaižišpäi rindripkid, miččid tegiba lapsed ičeze käzil.
 1. Külänikad astuiba školaspäi kul’turpertihesai pidädes kädes ičeze tatoiden, dedoiden, pradedoiden, baboiden fotokuvidniiden, ked ühtniba Surehe Voinaha.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. päiväl Petroskoiš Rahvahaližes kul’turkeskuses avaiži ičeze verajad kaikile adivoile PaginklubVepsläižed besedad”.
 1. Toižed heišpäi ei tekoi ni üht kirjant vepsän kelel, toižed kebnäs pagižiba ičeze kelel, no ei mahtnugoi kirjutada da lugeda latinalaižid vepsläižid kirjamid.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. Nece ei ičeze päl, a verhal melel eläb.
 1. Kaikuččel linduižel ičeze pezaine.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Periodika”-paindišt eziti uzid kirjoid
 1. Jäl’ges avtoroid kuctihe lavale, i starinoičiba ičeze töiš.
 1. Kut sanui Galina Baburova, ”Kniigumelliččaandoi kirjutajile, kudambad vaiše zavodiba kirjutada, voimusen jagadas ičeze tundmusil da mahtištol toine toiženke.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo
 1. Ühtnikad vastasoiš toine toiženke ihastusiš, starinoičeba ičeze holiš, hüviš uzištoiš da problemoiš.
 1. I hot’ kodiš om ičeze holid, ”Randaiženühtnikad löudaba aigad kävumaha repeticijoile.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Ved’ kut oli jüged löuta vepsläšt kalanikad fil’man täht, kudamb mahtaiži pagišta hüvin ičeze kelel, miše hänel oliži veneh, miše hän oliži todesine akt’or.
 1. ičeze sil’mil nägištim, miše pohjoižvepsläižil enččiden veroiden sijale jo amu oma tulnuded nügüd’aigaližed tehnologijad.
 1. Änižjärvedme ajaba sured katerad, kalad sadas kümnilspiningoil”, a löuta mastarid, kudambad ičeze käzil tegižiba merdoid, kudoižiba verkoid nügüd’, om jo tozi sur’ problem.
 1. Miše el’geta problemad kogonaz, tegim sjomkoid mugažo Petroskoi-lidnas Pohjoižen veziproblemoiden institutas da Pohjoižes kalankazvatusen tedoinstitutas, kus Karjalan tedomehed sanuiba meile ičeze mel’pidoid necen probleman polhe.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language 70 vot – nece om ani augotiž. Jatktam radod
 1. Proidnuden voden lopus Petroskoin üläopišton Baltianmerensuomalaižiden keliden kafedr praznuiči ičeze 70-vottušt jubilejad.
 1. Praznuičendal kafedran ezitajad kundliba lujas äi lämid sanoid da spasiboičendoid ičeze rados.
 1. Kafedr kazvatab ritituid, kudambad ei vaiše hüvin tedaba kelid, no ristituid-ki, kudambad navediba ičeze kodimad, arvostaba sen kul’turad da istorijad.
 1. Venän kelen kafedran ezitai Nikolai Sobolev ozateldes sanui čomad sanad, miše kazvmused änikoičeba vaiše ku kaičeba ičeze jured.
 1. Kafedr opendab sihe ičeze üläopenikoid, i ku se iče kaičeškandeb ičeze jured, ka kodikeled-ki eläškandeba völ pit’käd igäd.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. lujas tarkas kundliba kaiken, andoiba hüvid vastusid kaikihe küzundoihe i sanuiba, miše möst varastaba vepsläižid aktivistoid ičeze školihe.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivoičetai sebranik
 1. Kirjeine toimištoho: Petroskoin eläi Maria Sem’onovna Mironova jagasoi lugijoidenke ičeze johtutesil matkoiš armhanno sebranikannoks.
10 Vepsian Biblical texts (translated) Aguran sanad
 1. 11 Om rod, mitte prokl’anib ičeze tatan nimen,
  ei johtuta hüväl sanal mamad.
 1. 12 Om rod, mitte lugeb ičtaze puhthaks,
  no ei peznus ičeze reduspäi.
 1. 13 Om rod, mitte kacub toižihe ülähänpäi,
  libutab ičeze ripsuid korktale.
 1. 26 Mägihired oma pened,
  no iče tegeba ičeze pezad kal’l’oihe.
 1. 29 Koume om, kudambil om kapos hibj,
  nel’l’kudambil om kebn astund:
  30 lev, kaikid živatoid rohktemb,
  se ei sirtte nikenen edehe,
  31 hebo, kozl, [stadas ezmäine,]
  da kunigaz ičeze rahvahan keskes.