Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

725 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language "Kalevalan" tegijan päiväks
 1. Praznikale tuli äi rahvastopenikad ičeze kazvatajidenke, opendajad da külän eläjad.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. Kaikuččes agjas da küläs andaba praznikoile ičeze nimid, ičeze temoid.
 1. Sikš kaikutte adiv läksi praznikaspäi ičeze tomaiženke.
 1. Külän eläi Valentina Mironova korktas arvosti praznikad ičeze posadas.
 1. Ičeze hüväs rados da holes Kalag’-posadan emäg Natalja Silakova sai kitändkirjeižen Karjalan Rahvahaližen politikan ministerstvaspäi.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kolematoi rahvazjouk” ühtenzoiti kaiken mirun
 1. Kaik saiba lahjaks änikoid da georgijevskijan lentaižišpäi rindripkid, miččid tegiba lapsed ičeze käzil.
 1. Külänikad astuiba školaspäi kul’turpertihesai pidädes kädes ičeze tatoiden, dedoiden, pradedoiden, baboiden fotokuvidniiden, ked ühtniba Surehe Voinaha.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Vepsän mal eläba vägevad da melekahad naižed, kudambad ičeze melel da surel tabal voiba tehta kaiken ičeze kanzan da kodiman täht.
 1. No suren taban taga om peittud čoma da laskav naine, kudambal om ičeze uništusid da tahtoid.
 1. Nügüd’ minä tahtoižin, miše lapsed pagižižiba vepsän kelel, miše ristitud muštaižiba ičeze jurid.
 1. No meile ei pida unohtada ičeze jurid da kodikel’t.
 1. Ristitud, ked ei tekoi ičeze jurid, ei voigoi eläda hüvin necil mal, ei voigoi löuta ičtaze neciš mirus, ei voigoi kazvatada lapsid ičeze rahvahan veroid möto.
 1. Nügüd’ kaikes mirus ristitud napriba tugeta ičeze rahvahid, tahtoiba teta ičeze kanzan istorijad.
 1. opendam vepsän kel’t školas, tegem melentartuižid projektoid, tegem čomid koncertoid da praznikad, kus ristitud voiba johtutada ičeze jurid, panda päle vepsläižid sädoid da pagišta kodikelel.
 1. Niiš om sur’ armastuz ičeze rahvahaze da kodimaha, a völ nece om toiv, miše meiden vepsän rahvaz eläškandeb paremba.
 1. Natalja Silakova johtutab ristituile, kut pidab armastada ičeze rahvast, kel’t da kodimad.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kukirikku” tervehtoitab teid!
 1. Teatran päidei om siš, miše ozutada ičeze kelen mahtoid scenal.
 1. Siš ühtnikad tundištoitihe toine toiženke, starinoičiba ičeze polhe.
 1. Jogahine jagoihe ičeze idejoil.
 1. Minä tahtoin tehta ičeze paindusen neche azjaha, tarita idejoid, abutada.
 1. Minun melen mödhe nece om hüvä, miše vepsläižil mugažo oliži mitte-se sädandaloveh, kus voib todenzoitta eloho ičeze idejoid.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. päiväl Petroskoiš Rahvahaližes kul’turkeskuses avaiži ičeze verajad kaikile adivoile PaginklubVepsläižed besedad”.
 1. Toižed heišpäi ei tekoi ni üht kirjant vepsän kelel, toižed kebnäs pagižiba ičeze kelel, no ei mahtnugoi kirjutada da lugeda latinalaižid vepsläižid kirjamid.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. Nece ei ičeze päl, a verhal melel eläb.
 1. Kaikuččel linduižel ičeze pezaine.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Pajokeraižele” täudui viž vot!
 1. Lapsiden kollektivad ozutiba ičeze mahtoid pajoiš da karguiš, vediba horovodoid, kargaižiba kadrilid, vändiba kantelel.
 1. Vepsän kelen opendajad tegeba tärktan azjanopendaba lapsid navedimha ičeze kodiröunad, iceze rahvahan kul’turad i kel’t.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Periodika”-paindišt eziti uzid kirjoid
 1. Jäl’ges avtoroid kuctihe lavale, i starinoičiba ičeze töiš.
 1. Kut sanui Galina Baburova, ”Kniigumelliččaandoi kirjutajile, kudambad vaiše zavodiba kirjutada, voimusen jagadas ičeze tundmusil da mahtištol toine toiženke.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo
 1. Ühtnikad vastasoiš toine toiženke ihastusiš, starinoičeba ičeze holiš, hüviš uzištoiš da problemoiš.
 1. I hot’ kodiš om ičeze holid, ”Randaiženühtnikad löudaba aigad kävumaha repeticijoile.