Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

21 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Ambund
 1. Vaiše vähäižeks jäta üksid kodiš, tuled, ka kolnuded jo venut.
2 Vepsian Biblical texts (translated) Et käraukoiš grähkišpäi, ka kolet
 1. 8No sadunkacui sanui: »Ižand, jäta se völ vodeks.
3 Vepsian Central Eastern Veps
Laments and lamentations Iisa mända mehele blaslovlenijata (Saivoik sizaren svad’bas)
(Нельзя выходить замуж без родительского благословления (Свадебный плач у сестры на свадьбе))
 1. Ala pästa levedįle püudoižile,

  ala pästa tazoile nitüižile,

  ala pästa melhužile meceižile,

  a jäta i pästa devočkoiden armhaze artelihe-se.
4 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus voideltas Vifanias
 1. 7Iisus sanui: «Jäta händast, hän om kaičenu sen minun mahapanendan päivän täht.
5 Vepsian New-writing language Kut Periodika- mel’nic uzid kirjoid jauhoi
 1. Ei sa jäta homaičuseta N.
6 Vepsian Biblical texts (translated) Küzund eläbzumižen polhe
 1. küzuiba hänel: 19«Opendai, Moisei kirjuti meile: «Ku kenen-ni vel’l’ koleb i jätab akan, a lapsid ei jäta, ka necile mehele tarbiž otta ičeze vellen akan mehele i tehta laps’ vellele
7 Vepsian New-writing language Marian Blahoveščenijan päiv
 1. Siš aigaspäi mäni jo läz vittoštkümned vot, no nece kibu ei jäta Maria Aleksejevnad.
8 Vepsian Biblical texts (translated) Melevan matk om varaidmatoi
 1. 6 Ala jäta melevut, i se kaičeškab sindai,
  armasta sidä, i se linneb sinun tugen.
 1. 15 Jäta nece te, ala astu sidäme,
  kärauda da mäne siriči,
  16 ved’ pahad ei magakoi, kuni ei tehkoi pahad.
9 Vepsian New-writing language Mikš tähthile tarbiž maha?
 1. Jäta neidišt tünäks.
10 Vepsian Central Western Veps
Laments and lamentations Nevest voikab ehtal edel svad’bad
(Невеста причитывает вечером накануне свадьбы)
 1. I užeske ku minä jätan pravednijale vouktale da peivoihudele,

  okhaske hän i krasuižoitab i likuižoitab,

  i, oi, ved’ i minä en jäta vouktad da voudašt-se,

  pravedni vouged peivoihudem-se i pitkiš vouktiš pejeižiš-ni,

  hän i mäneb pimedįle pil’vile alle.