Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

28 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Ezmäižes päiväspäi hö tegihe sebranikoikš
  1. Stič varastab, konz kaži astuškandeb kuna-se i varastamata hüppib kažin sel’gäle, otab sidä sül’he i pidäse kovas, miše ei lankta.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Igän muštam, igän kaičem
  1. Miše sötta lapsid Anna Ivanovnan mamale pidi kovas rata.
3 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus astub vetme
  1. 18Tullei puhui kovas, i järvel oliba vahtosižed lainhed.
4 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus Kapernauman suimpertiš
  1. 35No Iisus kel’di henged kovas: «Ole vaikti!
5 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus Kapernauman suimpertiš
  1. 25No Iisus kel’di henged kovas: «Ole vaikti!
6 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus pagižeb ičeze surmanmokiden polhe
  1. 21Iisus käski heile kovas, miše nikenele ei sanuiži necen polhe, 22i ližazi: «Mehen Poigale tarbiž äi mokitas.
7 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus sanub ičeze surman polhe
  1. 33No Iisus kärauzihe, kacuhti openikoihe i sanui kovas Petrale: «Mäne sen tehe, soton!
8 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tegeb tervhikš kaks’ sogedad
(Iisus tegeb tervhikš kaks’ sogedad)
  1. Iisus sanui heile kovas: «Kackat, miše niken neciš ei tedištaiži
9 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tegese tetabaks
  1. 12No Iisus kovas käski heile, miše ei sanuiži, ken hän om.
10 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus voideltas Vifanias
  1. kovas lajiba akad.