Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

18 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo
 1. Nügüd’ hän tundištase vepsän kul’turanke i pagižeb, miše se om lujas mel’he hänele.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Suomespäi vepsän mal
 1. Tehtas projektoid, tuldas adivoihe, tundištadas kul’turanke, vajehtadas mahtoil.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Äirahvahaline Karjalan ma
 1. Tarbiž sebrastada toižiden rahvahidenke da sebroidenke, tundištadas niiden kul’turanke, veroidenke da radonke, jagadas toine toiženke mahtištol da tedoil.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Čomatar Komi-valdkundaspäi tegihe vägestajaks
 1. Koume ezmäšt päiväd konkursan ühtnikad tundištihe toine toiženke, tundištoitiba toižiden rahvahiden ezitajid ičeze rahvahiden kul’turanke da kelenke, ozutiba rahvahiden karguid, pajatiba pajoid, da muite hüvin mänetiba aigad.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Eläm ühtes čomas mirus
 1. voiba tundištadas toižiden rahvahiden kul’turanke kactes melentartuižid fil’moid, koncertoid, karguid, mändes erazvuiččihe tarbhaižihe eskai politižihe mastar’-klassoihe, voib tulda miččen-se rahvahan tradicionaližehe kodihe da mujada sen rahvahališt sömišt.
 1. Ühtel sanalfestivalil om kaik, miše hüvin tundištadas rahvahiden kul’turanke.
 1. Lujas suren spasibon tarbiž sanuda kaikile festivalin tegijoile, sikš ku mugoižed azjtegod abutaba ristituile el’geta ked oma, tundištadas rahvahiden kul’turanke da elonke, levenzoitta ičeze tedod.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Eskai Amerikahasai sadihe!
 1. Necen azjan voib tehta adivoičetusiden abul: Amerikalaižed vasttaba ičelaze venälaižid ühthižradnikoid erazvuiččišpäi radon polišpäi, tundištoitaba kuctud adivoid ičeze kul’turanke, elon erigoičusidenke, tehleba erazvuiččid melentartuižid vastusid, miččed koskeba radod.
 1. tundištimoiš Amerikan igähižidenke rahvahidenke, afroamerikalaižiden kul’turanke da oloidenke, tedištim midä tehtas sen täht, miše kaik rahvahad eläižiba kožmuses.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Ičein male minä pajatan...
 1. Konkursan pätegend om abutada lapsile tundištadas Karjalan kul’turanke da literaturanke, miččed ozutaba meiden man čomut da tradicijoid.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Kirj om abunik istorij an kaičendas
 1. Ned tundištoitaba lugij oid Änižröunan vepsläižidenke külidenke da vepsän rahvahan kul’turanke.
9 Vepsian New-writing language Läm’ vastuz vilul mal
 1. Foruman pätegendan om ühtenzoitta norištod, mitte mülüb Barencan regionaha, tehta muga, miše jogahižen man ezitajad tundištaižihe toižiden rahvahiden kul’turanke da veroidenke, vajehtaižihe mahtištol da löudaižiba sebranikoid toižiš maišpäi.
 1. Kaikid tärktemb om se, miše jogahižes mastar’-klassas norištod tundištoittihe jogahižen rahvahan kul’turanke.
 1. Azjtegon pätandan oli norišton tundištoituz Barenc-regionaha mülüjiden maiden kelenke, kul’turanke, juridenke da veroidenke.
10 Vepsian New-writing language Lapesd lugeba Virantanast
 1. Virantanaz tundištoitab ičeze lugijad vepsän kul’turanke, tradicijoidenke da veroidenke.