Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

2 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Unehe sidotud henged (vepsläižiden uskondoiden mödhe)
  1. Se znamoičebseinädme”, toižin sanoin nece om mifologiziruitud muza kuvahaine, kuti mugoine ičenaine ristitun vuitte aineh.
2 Vepsian New-writing language Voinal polttud lapsteaig (pala novellaspäi pohjoižvepsän paginal)
  1. Muga ezmäiččen vzvodan pämehen oli Anna Kurganova, otdelenijanMuza Kurganova i Anna Filatova, medradnikoin ol’d’he Taisia Zaiceva, Tan’a Griškina i toižed.