Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

8 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Northern Veps
Tales Ižand emaganke da sused-lihanik
(Хозяин с хозяйкой да сосед-мясник)
 1. Kut tult'he mecha i mida se ii nähkįi: ühtes bokas barbikod kazdaze däredad, toižhe polhe kacuhtad ka ses bokas pedajad enččed dölole mödha koverdeleze.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Keza – praznikoiden aig
 1. Necil kezapäiväl äjad ristitud kerazihe Änižen randale, kus korktad pedajad seižuba kuti velikanad.
3 Vepsian New-writing language Kut Toižegen eläjad kaimziba tal’ved
 1. Kaikutte sanui, miše sija om čoma: pedajad, laučad, aid...
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Minun Karjalanma...
 1. A puišrugad äi,
  Kuldmujuišuz’ päiv,
  I vastha sid’ seižuba
  Pedajad.
5 Vepsian New-writing language Pedrvaza
 1. Ümbri pallištos kazvoiba nored pedajad.
6 Vepsian New-writing language Pedrvaza
 1. Ümbri pallištos kazvoiba nored pedajad.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Riža sinä-ki kevät!
 1. Necidä päkuvad ližadaba toižed taidehpaltnad, kus om pirtud külän irdad, mecjärvut, Änine, lainhed, lete, pedajad...
8 Vepsian Central Western Veps
Tales Van’ka-vor
(Ванька-вор)

 1. Nece poig sanub dädäle:
  - Oi, dädei, om naku čomid pedejid, olišku nened pedajad čapta da čoma pert’ tehta neniš pedejiš.