Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

73 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. Vepsläižiš muštatišiš voib löuta tekstad rifmanke: ozr orahaižes, a laps’ vagahaižes; mi meles, se i keles; mitte kandoine, mugoi i vezaine.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Vepsän man bohat uz’
  Sjomkad fil’man täht oli tehtud Karjalan mal Änižröunan agjan vepsläižiš küliš: Šokšus, Vehkojas, Šoutjärves, Kaleiges, Toižeges, Kaskezas.
 1. Oliba sjomkad mugažo Petroskoi-lidnas da Piterin agjas Podporožjen rajonan vepsläižiš küliš: Kurbal, Nemžal, Ladvas.
 1. kacuim, mitte pölü sigä om da kuverz’ äi kived sadas, a sid’ vedädas vepsläižiš posadoišpäi toižihe Venäman agjoihe, verhiže maihe.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. küzuiba, midä znamoičeb terminigähine rahvaz”, miččed igähižed rahvahad eläba Karjalas, miččehe kel’kanzaha mülüb vepsän kel’, miččed praznikad tehtas vepsläižiš küliš da m.e.
 1. Sjomkad fil’man täht mäniba Änižröunan vepsläižiš küliš.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Äivozne rad toi hüvid satusid
 1. Nacein, sikš läksi eloho mugoine čoma da hüvä kirj vepsläižiš lühüdpajoižiš.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Arvokaz panend tedoho
 1. Vepsläižiš om krjutadud äi tedotöid, kirjoid.
 1. Ved’ vepsän fol’klor om vähän oppidud, niken tedomehišpäi ei kirjutand aigemba vepsläižiš voikuiš.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Tedo i vastusid andajad

  Kaikid suremb grupp (72,2%) vepsläižiš vastusid andajišpäi oliba naižed.
 1. Vastusid andajiden jagamine, konz kactihe, oli-ik mužik vai ak, ozuti ani hüvin ühthižen kuvan vepsläižiš.
 1. Sur’ grupp (75,2 %) vepsläižiš vastusid andajišpäi sanui, miše vepsän kelel om jüged pagišta erasiš elon oblastiš.
 1. Enamb pol’t vepsläižiš vastusid andajišpäi oli erazvuittušt mel’t siš, abutab-ik vepsän kel’ paremban paukan sades, radsijan vajehtades, radsijan korktembale pordhale libudes vai ezmäižen radsijan löudamižes.
 1. Enamb pol’t vepsläižiš vastusid andajišpäi (59,8%) meleti, miše pagizeba puhthal vepsän kelel.
 1. Nügüd’ suremb grupp vepsläižiš kazvatajišpäi pagižeb ičeze lapsidenke vaiše venäks.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
 1. sanuiba, miše äjad kul’turpertid, muzejad vepsläižiš küliš oma saubas, sikš ku ei ole den’goid radnikoile maksule.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Enarne ma vastsi adivoid
 1. Nece oli todeks čoma astund: läz vitkümned pajanikad vepsläižiš sädoiš pajatades vediba horovodan vihandal normudel.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Estilaižed kucuba Karjalan norištod kinokursile
 1. Kul’turvajehtuz: Vepsläižiš küliš oli ozutadud estilaižed fil’mad.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Etnolager’ norištole
 1. tuliba Änižröunan vepsläižiš külišpäi: Kalagespäi, Šoutjärvespäi da Toižegespäi.