Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

112 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. opendam vepsän kel’t školas, tegem melentartuižid projektoid, tegem čomid koncertoid da praznikad, kus ristitud voiba johtutada ičeze jurid, panda päle vepsläižid sädoid da pagišta kodikelel.
 1. Ezmäi minun rad ei koskend vepsläižid.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. Toižed heišpäi ei tekoi ni üht kirjant vepsän kelel, toižed kebnäs pagižiba ičeze kelel, no ei mahtnugoi kirjutada da lugeda latinalaižid vepsläižid kirjamid.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. No, sikš, ku enamb vepsläižid tedab ozoitez-sanad, kirjkeles jagetihe nene kaks’ terminad eriži: ”ozoitez”, konz tarbiž ozaita imuštatiž” (verbaspäi muštta) – ei pit’k sanund, mittušt mušttas i sanutas pidabal aigal.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Pajokeraižele” täudui viž vot!
 1. Se ühtenzoitab vepsläižid, kudambad eläba koumes elotahos, i andab lapsile hüvän voimusen ozutada ičtaze, kacta toižid i tehta uzid tundmusid.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. ajelimoi erazvuiččid vepsläižid külidme, miše ozutada fil’mas, kut mäneb aig, kut vajehtase elo.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Vepsläine pätnič”
 1. Hän starinoiči min täht valdkundale pidab kaita vepsläižid.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. lujas tarkas kundliba kaiken, andoiba hüvid vastusid kaikihe küzundoihe i sanuiba, miše möst varastaba vepsläižid aktivistoid ičeze školihe.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Suomespäi vepsän mal
 1. Lapsed pajatiba pajoid vepsän kelel, starinoičiba runoid, ozutiba vepsläižid besedoid.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Äirahvahaline Karjalan ma
 1. Vepsläižid eziti Vepsän kul’tursebr da norišton sebrVepsän vezad”.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Äivozne rad toi hüvid satusid
 1. Kaik keratud material Jari pani kirjan pohjaze da tegi völ diskan, kuna kirjuti vepsläižid lühüdpajoižid.
 1. Hän nägišti, miše äjid vepsläižid än’kirjutesid, miččed oli keratud vodespäi 1916, niken eskai nikonz ei oppind.
 1. Vastkarin, oppida vepsläižid pajoveroid tuli Jarile lujas mel’he.
 1. Muga lugijad voiba ei vaiše lugeda da kulda vepsläižid lühüdpajoižid, no mugažo iče väta niid tradicionaližil muzikaližil vändimil.
 1. Notad abutaba kaita enččid vepsläižid motivoid.
 1. Äjad külän eläjad starinoičiba meile, kut tuliba elämaha külähä, kut pened küläd ühtenzoittihe, tehtihe surikš, a heid, vepsläižid, kükstihe sigäpäi.
 1. Toižed pajatiba hänele ilokahid pajoid, lühüdpajoižid, toižedvepsläižid pajoid libo častuškoid venäks.