Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

86 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. Toižed heišpäi ei tekoi ni üht kirjant vepsän kelel, toižed kebnäs pagižiba ičeze kelel, no ei mahtnugoi kirjutada da lugeda latinalaižid vepsläižid kirjamid.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. No, sikš, ku enamb vepsläižid tedab ozoitez-sanad, kirjkeles jagetihe nene kaks’ terminad eriži: ”ozoitez”, konz tarbiž ozaita imuštatiž” (verbaspäi muštta) – ei pit’k sanund, mittušt mušttas i sanutas pidabal aigal.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. ajelimoi erazvuiččid vepsläižid külidme, miše ozutada fil’mas, kut mäneb aig, kut vajehtase elo.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. lujas tarkas kundliba kaiken, andoiba hüvid vastusid kaikihe küzundoihe i sanuiba, miše möst varastaba vepsläižid aktivistoid ičeze školihe.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Suomespäi vepsän mal
 1. Lapsed pajatiba pajoid vepsän kelel, starinoičiba runoid, ozutiba vepsläižid besedoid.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Äirahvahaline Karjalan ma
 1. Vepsläižid eziti Vepsän kul’tursebr da norišton sebrVepsän vezad”.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Aleksei Petersonan jäl’gidme: 50 vodes päliči
 1. Ezmäi kaiked hänele om melentartušt tarkištelada sidä aigad, konz valdkund käski vepsläižid kirjutadas venälaižikš.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Änižröunan vepsläižed küläd tämbei i eglai
 1. Kut pidaiži eläda, miše kaita ičeze vanhoid vepsläižid külid?
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Arvokaz panend tedoho
 1. Oppida vepsläižid voikuid ei ole kebn azj.
 1. Maria Mulložen urokoil üläopenikad kundliba kirjutadud magnitofonan pl’onkile vepsläižid pajoid, voikuid.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Besedal vepsläiženno
 1. Sil aigvoččed, rauhad ristitud da lapsed pajataba vepsläižid pajoid, kargaidaba, iloitelesoiš mi om väged!