Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

3 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Heimrahvahiden kosketused oma vahvad
  1. Kaks’ kerdad olin vepsläižidenno Piterin agjas.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Jumal andoi minei ozan
  1. Konz minä olen tedomatkas vepsläižidenno, minä kaiken aigan küzelin, mikš muga sanutas.
3 Vepsian New-writing language Matk vepsläižidennoks Vologdan agjaha
  1. Necil kezal minei tuli oza oleskelda adivoiš vepsläižidenno Vologdan agjas Babajevon rajonas.
  1. Minä jo kuz’ kerdad olin Venämal, niišpäi koume kerdad olin adivoiš vepsläižidenno.