Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

11 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Aleksei Petersonan jäl’gidme: 50 vodes päliči
 1. Sen ekspedicijan aigan Aleksei Peterson muga mel’düi vepsläižihe, miše sid’ hän matkazi völ äi kerdoid vepsän maihe.
 1. mugažo kävuim enččihe vepsläižihe külihe, miččiš nügüd’ eläba vaiše kezapertin eläjad vai niken ei elä, a mugažo tärktoihe külänikoiden täht hengeližihe sijoihe.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
 1. Siloi vepsläižihe kingitab homaitust enamb erazvuiččid ristituid, a ei vaiše vepsläižed.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Heimrahvahiden kosketused oma vahvad
 1. Azj om siš, miše enččel Estin rahvahaližen muzejan pämehel Aleksei Petersonal oli melentartuz’ vepsläižihe, hän tahtoi ozutada necen rahvahan endevanhad kul’turad.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Kalarandal kala vändab
 1. Kollektivale ei ole üht-ki vot, a sen pajanikad jo eziniba täl vodelElonpu-praznikal Vidlas da om jo kuctud praznikoile Piterin agjan vepsläižihe külihe.
5 Vepsian New-writing language Männu voz’ oli satusekaz vepsän rahvahan täht
 1. Nenid komplektoid ei todud kogonalaze vepsläižihe školihe, no ned varastadas.
6 Vepsian New-writing language Openikoiden satused – opendajiden arvtego
 1. Ladvan škol mugažo tegi lahjan vepsläižihe školihekuzid tulijoikš praznikoikš.
7 Vepsian New-writing language Päipaštokahad päiväd vepsän lageriš Kalages
 1. Hän starinoiči meiden röunan istorijan polhe, a lopuks kucui lapsid muzejaha i vändi heidenke erazvuiččihe vepsläižihe vändoihe.
8 Vepsian Miscellaneous Sel'ktas vedes kala kokib. 20.1. Anižröunan eläjad oma jo harjenuded
(В чистой воде рыба клюет. 20.1. Жители Прионежья уже привыкли)
 1. iče äi kerdoid ajeliba vepsläižihe posadoihe, pagižiba külänikoidenke.
9 Vepsian New-writing language Tärktoiš azjoiš pagištes
 1. Zinaida Strogalščikova starinoiči Barecvan regionan polhe da siš, kut se painasti vepsläižihe sen jäl’ghe, konz meiden rahvaz mugažo tegihe sen igähižiden rahvahiden radgruppan ühtnikaks.
10 Vepsian New-writing language Tulgat pagižmaha vepsäks!
 1. oma sündnuded vepsläižihe külihe.