Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

46 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. Necil kezal da sügüzel: Petroskoiš, Kalages, Šoutjärv’- da Šokš-posadoiš Karjalas; Terval-, Enarv’-, Arskaht’-, Kurb-, Vingl-küliš da Podporožje-lidnas Piterin agjas; Ošt-, Pondal- da Päžjärv’-der’ounoiš Vologdan agjas.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Čud eläb ei vaiše sarnas
 1. Täl vodel festivalile tuliba lapsed Vologdan da Piterin agjoišpäi, mugažo Karjalaspäi.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Eläbad muštlosed voinan polhe
 1. Pidi ajada Vologdan agjaha.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
 1. Täl vodel Elonpu-praznik Vologdan mal mäni znamasižel Mail’man igähižiden rahvahiden päiväl, 9.
 1. Karjalaspäi praznikale tuli sur’ delegacii, ved’ sen aigan Vologdan agjan pämehed tegiba suiman, kus pagižiba vepsän kul’turan kehitoituses.
 1. Kut mäni nece vastuz da mil ihastoiti Elonpu-praznik adivoid Vologdan mal, starinoičen siš tarkemba.
 1. Ezmäižen pidi paginad Vologdan agjan gubernatoran varapämez’ Aleksei Makarovskii.
 1. Karjalan ma om vaumiž tehta necidä radod Piterin da Vologdan agjan valdmehidenke.
 1. Sebrastuzznamaks kaik valdmehed ühtes viritiba praznikpažagan da avaižiba Elonpu-praznikan Vologdan mal Päžjärv’-posadas.
 1. Praznik kerazi adivoid ei vaiše Vologdan malpäi, no mugažo Venäman edahaižiš polišpäi.
 1. Vologdan man eläjad tegiba jo sured keragad, kirjutiba Vologdan man valdmehištoho, no midä linneb školanke, nügüd’ ei ole sel’ged.
 1. Om lujas žal’, no suim ei olend täuz’, sikš ku sinna ei tulnugoi ni Vologdan man gubernatoran varapämez’, ni Babajevon rajonan pämez’, ni Päžjärven külän emäg.
 1. Vologdan agjan valdmehed ozutiba fil’man siš, kut Vologdan mal kaičeba vepsläšt kul’turad neniš jügedoiš oloiš, konz heil om muga vähä den’goid.
 1. Vastusen satused
  Paiči kul’turazjoid Vologdan agjan valdmehed pagižiba päivänteraližiš küzundoiš, miše küliš om vähä norid kanzoid, radsijoid, äjad kul’turpertid oma hubas olendas, a den’goid remontan tegemižele ei ole.
 1. Oliži hüvä, ku Vologdan man valdmehed enamba pagižižiba da planiruičižiba tehta sured azjad ühtes vepsän rahvahanke.
 1. Elonpu-praznikal Vepsän kul’tursebran pämez’ Zinaida Strogal’ ščikova hüvin homaiči: “Ei ole vaiše Piterin agjan vepsläižid, ei ole vaiše Vologdan man vepsläižid, ei ole vaiše Karjalan man vepsläižid, om ühthine vepsän rahvaz, kudambal om ühthine istorii, kel’ da kul’tur.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Heimrahvahiden kosketused oma vahvad
 1. A olid-ik sinä konz-ni vepsläižiden eländtahoil Karjalas, Piterin da Vologdan agjoiš?
 1. Vologdan agjas en olend.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Hüväd azjad kul’turan kaičendan täht
 1. Nece festival’ jo amu tegihe regionankeskeižeks, sinna tuleba lapsed ozutamha sarnoid, teatrozutesid ei vaiše Karjalaspäi, no mugažo Piterin da Vologdan agjoišpäi.
 1. Vepsläižed Karjalaspäi, Piterin da Vologdan agjoišpäi ühtniba sihe mugažo.
 1. Vepsän kul’tursebran ühtnikad oliba kaikil vepslaižil praznikoil-ki Karjalan mal, Piterin da Vologdan agjoiš: Vidlas, Päžjärves, Terval, Šoutjärves.
 1. Piterin da Vologdan agjoile om märitud koume sijad delegatoile da koumekacujile.
 1. Kaks’ delegatad ajab kongressale Vologdan agjaspäi, üks’ mez’ Piterin agjaspäi, severz’-žo linneb kacujid Piterin da Vologdan agjoišpäi.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Jumal andoi minei ozan
 1. Minä elän tägä pidemba, mi elin Vologdan oblastiš.
 1. Hot’ südänt kaiken kibištab minun Vologdan kodiküläs.
 1. Hüvä, miše meidenke oli Anatolii Vasiljevič Petuhov, Vologdan kirjailii.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Kaks’kümne vot ühthižradole Barencan regionas
 1. Vepsläižehe delegacijaha mülüiba Vepsän kul’tursebran ühtnikad, lehtmehed, vepsän kelen opendajad, kul’turradnikad Karjalaspäi, Vologdan da Piterin agjoišpäi.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Kenen heng holdub školan elos… Kalagen školan ohjandusen istorii
 1. Nina Konstantinovna om sündunu Vologdan agjan Belozerskas.
10 Vepsian New-writing language Kodiröunan vägi
 1. Konz pagižin Vologdan agjan kirjutajanke Anatolii Vasiljevič Petuhovanke, kudamb oli vepsläižen da hüvin tezi vepsän kel’t, ka minä küzuin hänel, mikš hän ei kirjutand kodikelel.
 1. Oli-ik kävutoittud sen tegemižen aigan Vologdan man todesižen fol’kloran elementad?