Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

64 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. Necil kezal da sügüzel: Petroskoiš, Kalages, Šoutjärv’- da Šokš-posadoiš Karjalas; Terval-, Enarv’-, Arskaht’-, Kurb-, Vingl-küliš da Podporožje-lidnas Piterin agjas; Ošt-, Pondal- da Päžjärv’-der’ounoiš Vologdan agjas.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Pajokeraižele” täudui viž vot!
 1. Necil vodel ezmäižen kerdan festivalihe ühtniba lapsiden pajo- da kargsebrad Vologdan da Piterin agjoišpäi.
 1. Vologdan agjaspäi tuli nel’l’ fol’klorkollektivad: ”KastkuineBorisovan školaspäi, ”LinduižedKujan školaspäi, ”PurdeineTimošinan školaspäi i Päžjärven kirjišton sebrKelloine”.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivoiš sarnas
 1. Piterin da Vologdan röunad oigenziba ičezoi konkursantoid, a adivoičetajad ižandadkarjalaižed vepsad, lämäs vastsiba kaikid adivoid.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Äivozne rad toi hüvid satusid
 1. Hän oli Karjalan mal, mugažo Piterin da Vologdan agjoiš.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Čoma vepsän ma. Pondal
 1. Se sijadase Vologdan agjan Babajevon rajonas.
 1. Elädes edahan suriš lidnoišpäi Vologdan agjan vepsläižed oma harjenuded jügedaha radho, kaiked mahtaba tehta ičeze käzil.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Čomad ozutelused vepsäks
 1. Festivalihe ühtniba vepsläižed Karjalaspäi, Piterin da Vologdan agjoišpäi.
 1. Vepsläižes kaleidoskopaspauklahjan oti Vologdan agjan kollektivKastkuine”.
 1. Konkursas vägestiba lapsed Piterin da Vologdan agjoišpäi.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Čud eläb ei vaiše sarnas
 1. Täl vodel festivalile tuliba lapsed Vologdan da Piterin agjoišpäi, mugažo Karjalaspäi.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Eläbad muštlosed voinan polhe
 1. Pidi ajada Vologdan agjaha.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
 1. Täl vodel Elonpu-praznik Vologdan mal mäni znamasižel Mail’man igähižiden rahvahiden päiväl, 9.
 1. Karjalaspäi praznikale tuli sur’ delegacii, ved’ sen aigan Vologdan agjan pämehed tegiba suiman, kus pagižiba vepsän kul’turan kehitoituses.
 1. Kut mäni nece vastuz da mil ihastoiti Elonpu-praznik adivoid Vologdan mal, starinoičen siš tarkemba.
 1. Ezmäižen pidi paginad Vologdan agjan gubernatoran varapämez’ Aleksei Makarovskii.
 1. Karjalan ma om vaumiž tehta necidä radod Piterin da Vologdan agjan valdmehidenke.
 1. Sebrastuzznamaks kaik valdmehed ühtes viritiba praznikpažagan da avaižiba Elonpu-praznikan Vologdan mal Päžjärv’-posadas.
 1. Praznik kerazi adivoid ei vaiše Vologdan malpäi, no mugažo Venäman edahaižiš polišpäi.
 1. Vologdan man eläjad tegiba jo sured keragad, kirjutiba Vologdan man valdmehištoho, no midä linneb školanke, nügüd’ ei ole sel’ged.
 1. Om lujas žal’, no suim ei olend täuz’, sikš ku sinna ei tulnugoi ni Vologdan man gubernatoran varapämez’, ni Babajevon rajonan pämez’, ni Päžjärven külän emäg.
 1. Vologdan agjan valdmehed ozutiba fil’man siš, kut Vologdan mal kaičeba vepsläšt kul’turad neniš jügedoiš oloiš, konz heil om muga vähä den’goid.
 1. Vastusen satused
  Paiči kul’turazjoid Vologdan agjan valdmehed pagižiba päivänteraližiš küzundoiš, miše küliš om vähä norid kanzoid, radsijoid, äjad kul’turpertid oma hubas olendas, a den’goid remontan tegemižele ei ole.
 1. Oliži hüvä, ku Vologdan man valdmehed enamba pagižižiba da planiruičižiba tehta sured azjad ühtes vepsän rahvahanke.
 1. Elonpu-praznikal Vepsän kul’tursebran pämez’ Zinaida Strogal’ ščikova hüvin homaiči: “Ei ole vaiše Piterin agjan vepsläižid, ei ole vaiše Vologdan man vepsläižid, ei ole vaiše Karjalan man vepsläižid, om ühthine vepsän rahvaz, kudambal om ühthine istorii, kel’ da kul’tur.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Hän om meidenke
 1. Openikad da norišt Karjalaspäi, Vologdan da Piterin agjaspäi lugiba Nikolajan runoid da kändmižid.