Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

9 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Äijänpäivän murkina
 1. Šulččinua vain Äijänäpäivänä akat ei luajittu, šiitä tuli riähkä.
2 Karelian Proper Uhta
Dialectal texts Čikšašša ol’i yksi ukko
 1. No myö kun ol’ima kaikki, äpärehet tai akat tai, meilä kun ol’i ne.
 1. Vanhat akat, ämmö, miun ämmö, kaikki ol’i.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kiukua karjalaisien elämäššä
 1. Tulta virittyässä akat aina šanottih: “Hospoti, plahoslovi”.
4 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts kuin miän kolhozašša kažvatetah pelvašta...
(как в нашем колхозе выращивают лен...)

 1. I pien’et, i nuor’et, i ukot, i akat, kaikin ollah pellošša.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kunnivoh kullaki
 1. Akat ollah niin šiännykšissäh, jotta tuškin šyyvvä annetah.
 1. Jo vet šillä on ne šananpolvekkehet”, akat hätyälläh.
 1. Akat šiih i lyyčähettih: “Ka šyöpihän tuo šuolineh!
 1. Akat niise hivuttauvutah šinne päin.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Leipä še leikin lyöpi, kun eteh šuapi
 1. Akat vieritettih ta šaneltih: ”Tuuli, tuuli, tuulen akka kuoli, tule muah panomahta vihellettih.
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Matka Karjalah
 1. Paikalliset akat, kumpaset kyyv vitettih meitä venehellä ta matalla esitettih vanhoja runoja, kyšyttih kyytimakšuna rintaristie tahi luatanua, mi šai meijät hämmäššykših.
8 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Pruasn’iekat
 1. No, vanhat akat muissetah, jotta on še Tr’osv’at’iit’eli, m’i on Tr’osv’at’iit’eli em malta, em mie s’itä en ymmärrä en, enkä mie häntä i piähän’i pannun.
9 Karelian Proper Uhta
Dialectal texts Pruasn’iekoista
 1. Kaikki riihtä puitih akat šielä yöl’l’ä.