Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

72 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Muan tunti” on luonnon puolešta
 1. Muan tunti -aktijon tarkotukšena ei ole šähkön šiäštö, kun ihmisien huomijon kiinittämini muajilman luonnon proplemoih, kumpasista šuurena proplemana on meijän planetan ilmašton muuttumini šekä näyttyä, jotta ihmisien pitäy yhistäytyö tätä proplemua vaštah ta jotta še on mahollista.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Ämmön luona kyläššä
 1. Televiisori

  Kerran Sen’a istu ta ajatteli, mintähpä hänen Vera-ämmön pirtissä ei ole televiisorie.
 1. Miula ei ole mitä varteija, miun talošša ei ole mimmosiekana arvoesinehie!
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Anna Mugačeva: “Meijän pitäy enemmän paissa keškenäh”
 1. Ilman perehtä ei ole mitänä kulttuurie eikä kieltä, eikä tapoja eikä tulovaisutta.
 1. Myö tiijämmä, jotta meilä kolme šukupolvie petroskoilaisie ei ole käyty Kižin šuarella.
4 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Anna Mugačeva: “Meijän pitäy enemmän paissa keškenäh”
 1. Ilman perehtä ei ole mitänä kulttuurie eikä kieltä, eikä tapoja eikä tulovaisutta.
 1. Myö tiijämmä, jotta meilä kolme šukupolvie petroskoilaisie ei ole käyty Kižin šuarella.
5 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Bivaiččoo
 1. Mado n’okkai da, yhel’ l’yö i toizel luo, da n’ikešt ei ole, nu puhalluš že hävieh.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Etäopaššuš kiinnoššuttau kielen oppimiseh
 1. Etäkurššijen šuurena vikana on še, jotta ei ole elävyä yhtevyttä ta pakinua kielellä opaštajan ta opaštujan kešen.
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Etonat
 1. Näitä elukkoja vaštah ei ole vielä muuta parempua keinuo kekšitty, kuin niijen keryäntä.
 1. Mitein še niin: meilä näitä etonoja on yllin kyllin, a heilä ei ole i vouse!
8 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Igor’ Istratjev: kuvauštaijon šaloista
 1. Igorin mieleštä on hyvä, konša kuvuaja ošuau šitä kieltä, mitä rahvaš paissah kuvašša, no še ei ole pakollini ehto hyvän kinon tahi ohjelman luatimiseh.
 1. Konša kuvuaja šyventyy ohjelman teemah ta kiinnoštuu šiitä, niin hänellä ei ole mitänä välie, millä kielellä kaikki tapahtumat männäh.
 1. Mie en tarkota valojenkerallista huonehta, missä lamput ollah auki eikä ole pimietä, vain šitä valuo, mi täyttäy kuvua ta luou kuvan ilmua.
 1. Televisijošša meilä ei ole aikua kuvata yhtä juttuo monta päivyä tai monta netälieuutiset ollah joka päivä, a teema-ohjelmat joka nelläšpäivä (pakina on kanšalliskielisen toimitukšen ohjelmistaN.
9 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Il’l’a
(Ильин день)

 1. N’iin ka en’n’ein nagol’e toko käwd’ih peldoloih i mоl’banoida lawlettih Il’l’alla, štobi ka, konža vain viikommah vihmua ei ole.
10 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Jalka parannettih
 1. Mie šanon: ”Mie nyt šiula šanon oikein hyväsistä”, vain ei rupei riitelömäh i , yönaika on ta myöhä aika, ja en ole riijellyn enkä rupie riitelömäh.
 1. Mie šanon: ”Ka miul ei ole i rahua.”
 1. Mie šan: ”A s’ie vain ole ta mäne kotihiše, ta makua huoletta mielettä, kum mie olem,” – mie šanon, – ”Mitä tuškua nähnyn?”
 1. mie šanon, – ”Ja mie olem mitä kor’uinun, a enk anna leikata, eikä š ole,” – mie šanon, – ”Šemmoista leikkuajua, mutta miul om,” – mie šanon, – ”Ylähäin’i viel lujempi, jotta joka še,” – mie šanon, – ”Miulan’i antau,” – mie šanon, – ”Tervehyö ja antau, kun aikua joutuu, n’i antau, noh, no ja šen keralla…”.