Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

144 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kalevalan” uuši istorija
 1. Enšin oli vaikie heti ryhtyö pelih, šentäh kun ei ollun šelvä, mitein käyttäytyö ta mitä luatie.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Karjalan” piirileikit, kruugat, kisat...
 1. Karjalašša ennein 1900-lukuo ei ollun tanšši-šanua.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Piäsitkö piällä?”
 1. Tuo aita ei laho eikä šitä talvijaini paina, vaikka melkein šata vuotta on aitana ollun.
 1. Vanhanaikani mi lienöy pyššyn klämy hänellä ollun.
 1. Šuuri ta riški še Tiitta oli ollun.
 1. Kerran tuaš ei ollun Tiitašša akkaväkie koissa.
4 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Äijänpäivän murkina
 1. Kun liäkärijä šiih aikah ei ollun, niin jokahini šiitä parenteli pilalla männyttä mahua, mitein ymmärti: erähät šyötih hiilekši paissettuo kalua, toiset juotih kuivašta mussikašta savarittuo čäijyö, ken mitäki.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Arhankelin karjalaisien välit Šuomen kera
 1. Izvestija (Šanomat) -lehen šivuilla jo monta kertua kirjutettih, jotta karjalaiset käyväh kauppua Šuomeh, ka šiitä oli mainittu vain lyhyöšti, a myönnin luonnošta šekä toisista šuhtehista ei ollun pakinua.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Atressi: vuuvven 2018 kevät
 1. Šitä alettih korjailla ta kaunissella heti, kun šiih tuli tilaisušrakennettih uušie tehtahie, kulttuurikeškukšie, kouluja, ratijoašemie ta muuta šemmoista, mitä ei ollun ennen.
 1. Eikä še ollun enši kertua.
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Avokero-lintu
 1. Puun ympärillä ei ollun yhtänä lintuo.
8 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Čigana
 1. – ”Pas’s’ibo gorodovoilla, eij jois’ ollun händä, n’i ol’iz’in kuollun, a n’ytten viel’ä tämän verran elää”.
9 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Druška
 1. - Ol’igo druška svuad’bašša vain ei ollun?
10 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Ei šana šammaloiju
 1. Matkojen šualis ei ollun šuuren šuuri, ka merkityš šitäki šuurempi.
 1. Hiän oli mukana ušeilla keruumatoilla, autto pakautteluissa, oli erinomani ta tunnuššettu valokuvuaja, kirjutti ainehistot kirjutuškonehella (tietokonehta ei vielä ollun), oli Karjalan kielen šanakirjan toimittaja ta toimituššihteri 1955–1982 ta hoiti käytännön aseita šekä nelilapšisen perehen aren ta juhlan.
 1. Šama käsityš on varmašti kaikilla, ta tytärki kertou, jotta tuattoh oli ollun aina rauhallini ta auttavaini.