Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

64 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kalevalan” uuši istorija
 1. Enšin oli vaikie heti ryhtyö pelih, šentäh kun ei ollun šelvä, mitein käyttäytyö ta mitä luatie.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Avokero-lintu
 1. Puun ympärillä ei ollun yhtänä lintuo.
3 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Čigana
 1. – ”Pas’s’ibo gorodovoilla, eij jois’ ollun händä, n’i ol’iz’in kuollun, a n’ytten viel’ä tämän verran elää”.
4 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Druška
 1. - Ol’igo druška svuad’bašša vain ei ollun?
5 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts I hyväd l’eiväd l’iennää
 1. Panemma laavoilla al’ kunna, hod’ iel’l’ä i prot’ivn’at to eij ollun, n’i laavoilla.
6 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Jalka parannettih
 1. Šykyšyllä, kun läs’iyty, s’iitä, miul ol’i, а, miul ol’i šemmon’i aika, jotta ei n’i korttie ollun, kaikilla, no.
 1. A vanhempi poeka, kun ei ollun täššä koulušša, ta ei n’i korttie ollun, ta miul ičellän’i ei оllun korttie, no.
 1. Myö s’iinä issumma päivän, hiän on, hiän on näissä kainalošauvoissa, a kunne še mie lähen, kun hiän ei piäše, ihan yheššä kohem päivän istuma, ja ei ollun šuuh, ei šuurušt šuuh käynyn, noh.
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kalevalan “Titanikin” šurma
 1. Alku nro:šša 6

  Eryäš matkuajista jälešti kerto näkövän, jotta laivan miehistön jäšenet uikšenneltih uppuojan alukšen lähellä, ka veneheššä pelaštunuijen joukošša ei ollun kapitanie eikä mehanikkuo.
8 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Katiska
 1. Višših pyyvvykšeh puuttu kalua, še ei ollun tyhjä.
9 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Keviäpruazn’iekat i pr’imietat
(Весенние праздники и приметы)

 1. Ol’i aivin vain jiä dorogalla, lunda ei i ollun, vain jiä, a kuin ložot virrattih n’in nasul’i i ložošta piäz’imä i ajamah.
10 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Kez’r’iämmä i vallotamma
 1. Šuolatta en ollun, karas’inatta, l’innoih ajella pid’i.