Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

8 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Livvi New written Livvic
New-writing language Histourien jyrkil lainehil
 1. Kurrellizii aidoi bokalleh, kyndämättömii peldotilkuzii, tyhjii liävöi, tyhjii piharakenduksii, puolekse rippujii avvoi olijoi veriälöi.
2 Livvi New written Livvic
New-writing language Jäämäki – valloittamatoi karjalaine linnu
 1. Sillankorvan tora

  Toiči lahtes olijat linnat ei voidu puolistua manderehel olijoi kylii da vihaniekat piästih vetty myöte syvembäle randah.
3 Livvi New written Livvic
New-writing language Jäämäki – valloittamatoi karjalaine linnu
 1. Sillankorvan tora

  Toiči lahtes olijat linnat ei voidu puolistua manderehel olijoi kylii da vihaniekat piästih vetty myöte syvembäle randah.
4 Livvi New written Livvic
New-writing language Kandurahvahien oigevukset – toven olijat vai kirjoile pannuot
 1. Deklaratsien normii käyttäjes kandurahvas voijah yhtyö tärgevien kyzymyksien sellittämizeh, sanommo, kui käyttiä heijän mualoil olijoi luonnon rikkahuksii, kui pidiä mualoi.
5 Livvi New written Livvic
New-writing language Kniigu on se, mi kielettäh pagizou
 1. Omas puoles tutkijat piettih suurdu valmistamisruaduo: kielentiedäjät kohendettih arbaituksien tekstoi, rahvahanrunohuon maltajat kačottih läbi ezikirjutustu da lopus olijoi luvetteluloi.
6 Livvi New written Livvic
New-writing language Paras sija Rupčoi
 1. Sit se on alustettu sih aigah, konzu rahvas ruvettih eloittamah loitomba rannas, Siämärven randukylis olijoi mualoi, mannerdu.
7 Livvi New written Livvic
New-writing language Porajärveläzet
 1. Se mustoitti enne vallankumovustu olijoi päivii, konzu tsirkas ruadajat vägimiehet kylii myöte matkustelles ezityksien aigua käskiettih rahvasjoukon kudailienne ristikanzu lavale, ku miäräilläken vägevembi.
8 Livvi New written Livvic
New-writing language Tuatto nevvoi poigua elämäh
 1. Pideli dorogal olijoi rahvahii syöttiä omal leiväl da pidiä gost’annu, sit ičegi konzu lähtizit dorogah, rahvas sinuu syötettäs da vastattas.