Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

4 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Livvi New written Livvic
New-writing language Jäämäki – valloittamatoi karjalaine linnu
  1. Sillankorvan tora

    Toiči lahtes olijat linnat ei voidu puolistua manderehel olijoi kylii da vihaniekat piästih vetty myöte syvembäle randah.
2 Livvi New written Livvic
New-writing language Jäämäki – valloittamatoi karjalaine linnu
  1. Sillankorvan tora

    Toiči lahtes olijat linnat ei voidu puolistua manderehel olijoi kylii da vihaniekat piästih vetty myöte syvembäle randah.
3 Livvi New written Livvic
New-writing language Kandurahvahien oigevukset – toven olijat vai kirjoile pannuot
  1. Deklaratsien normii käyttäjes kandurahvas voijah yhtyö tärgevien kyzymyksien sellittämizeh, sanommo, kui käyttiä heijän mualoil olijoi luonnon rikkahuksii, kui pidiä mualoi.
4 Livvi New written Livvic
New-writing language Kniigu on se, mi kielettäh pagizou
  1. Omas puoles tutkijat piettih suurdu valmistamisruaduo: kielentiedäjät kohendettih arbaituksien tekstoi, rahvahanrunohuon maltajat kačottih läbi ezikirjutustu da lopus olijoi luvetteluloi.