Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

64 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Akimat
(Семейство Акиман)
 1. Nu otamme nügü Märän pereh, miituine oli?
 1. Nu, Akimas tožo oli...

 1. Akimou oli üksinäh, ainuoi poige oli, ej olnu vel’l’et ni kedä.

 1. Hänell oli Pelduoižis nainn oli.

 1. Nu vot oli enzimäine poige Šan’a oli, toine oli Peša, kolmais F’ed’a, tütär oli Maša da Pol’a.

 1. Kunna zdals’a pl’enah vai kunna d’ oli.

 1. Vie oli kird’ašte, kir’utti, a siit tägäpiä ei rubettu otvetimmah, siit, ej olnu, entiä kunna häi sinnä d’oudui.
 1. Nu a F’ed’a oli nainnu omas küläs, St’opin Out’t’i oli akkannu; a Šan’a hätken brihašti, еj olnu ni midä nainu.
 1. A Maša oli miehel Kindahas, Tiitas, se tütar heiden, a toin oli omas küläs Pedrin Vasal.
2 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Arhipovat
(Архиповы)
 1. Nu otamme nügü Arhipan taluoin, kedä sigä oli Arhiipovan taluois?
 1. Arhipovaz oli...

 1. Kač, häi oli Gordin D’akun rodut, sigä d’agett oli.

 1. Nu, Arhipal ej olnu muid ni kedä, vai oli ku tütär da poige, tožo pieni pereh.
 1. Poige oli Vas’a, a tütär oli Oša, muid olnu ni kedä ei, vot, Oša da Vas’a ol’d’ih hänel, Oša oli Kikiz miehel, Siimanal, Mačin poigal Mišal.

 1. Nu a Vas’a oli nainnu tuas, pogostal Šušis, Maša, Šušim Maša.
 1. Nu a siid, kačo, sill oli vie Arhi, neče, Arhipan se tütär Arhipp oli, St’opin Ol’uoi oli otettu.

 1. Hänel oli tütär St’opiz oli miehel D’ešal, Arhipouna nu da Kikis se Oša.

 1. Siit poige sil Vas’ale rodiiheze poige Iivan (kačo, se Šušin Van’an prikol’en’ait), tütär rodiiheze An’n’ oli, toine oli Nataša, enämbi op’äd’ ni kedä olnu ei.

 1. Iivan tožo kuoli, nai Kuz’minam Miikkulan tütär oli i tožo kuol’t’t’ih.
3 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Bohatterin Miikkul
(Мийккул Богаттерин)
 1. Nügü tulou Bohatterin Мiikkulan taluoi, kedä sigä oli?
 1. Kedä oli Bohatterim Miikkulan taluois?
 1. Bohatterim Miikkulan taluoiz ielnu muidni kedä, heid oli kaks vel’l’este: Miikkul d Ol’eša.

 1. Ükse oli sigä peekarinnu, Ol’eksei Vasilič.

 1. Sii häi nai Petrouskuoil Matr’ona Fedorouna oli vot otettu.

 1. Šurka oli hebol nimi.
 1. Ven’alain oli häi nastojaššuoi, Petrouskuoil oli, ven’alain oli.
4 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Bohatterin Ol’eša
(Олеша Богаттерин)
 1. Kedä oli Rodin taluois?

 1. Da se Miikkul oli.
 1. A haa a Bohatterin Ol’ešal kedä oli?
 1. Bohatterin Ol’eša-veikki, siit, kačo, Pekan Timuoim müödäh eli tožo, n’el’seinäine kodiin oli hüvä moine, elettih kahtei.

 1. Miikkul eli se vel’l’i kahtei, osobi ol’d’ih, dai hüö osobi ol’d’i oli akke, muid ni ked ielnu.

 1. Nu üks lehme oli.
5 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts D’eremän D’ohor
(Дёхор Деремян)
 1. Nu miituine pereh oli D’erem’an D’ohoral?
 1. D’eremän D’ohoral oli üks akke S’ergouna, omas küläs nainu, sikse D’ohoraks kirguttih, eig olnu enämbi tütartte eigo poigat eigoni midä, siit hänel oli.

 1. Tütär vie oli oli hänel neče...
 1. Ofimje oli, siid Ofimjah otettih kodavävü Čarniemez, Löhlökse kirguttih, Iivan Ondreič Pol’akovaz lähtenü kodavävü heil’ otettih.

 1. Siid I’van On’dreičal oli da Ofimjal poige Van’a, tütär oli Irin’n’e, toine oli D’el’a, kolmaiž oli Nad’a, n’el’l’aiz oli Paša.

 1. Van’a nainn oli Mangal, Dus’a mučuoil nimi.

 1. A Irin’n’ oli T’erent’evan Pešan poigal miehel, Ol’ešan poigal Pešal miehel.

 1. Nu a D’el’a mäni Kindahah miehele, Paša oli Priažäs miehel.
 1. Nu Löhlöz I’van I’vänič i nügü hengiz on, Mangal nainnu oli, Priäžäz eletäh, Pol’akovan sen Löhlön poige.

 1. Pikkaraine akaine oli moine, Opičaine.

 1. A oli nastojaššuoi nimi Ofimje hänel, k Opičaižeks kirguttih.
6 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts D’ermolajovat
(Ермолаевы)
 1. D’ermolajovaz oli, tožo muštan, starikk oli moine rättü starikaine i staruuha pieni oli, ei tobd’e.

 1. Starikk oli nainu, D’ermolajovan Vas’akse kirguttih, Rodiz oli nainu, Grigorjounaks kirguttih staruuhat.

 1. Oli sinnä ku tüötäh omas küläz midä tahto tuldah ka mami ainoz nevvuoi: tämä on nenga, tämä nenga, sano nenga, diädöks libo, ižän nimel sano.

 1. Nevvov häi: ”Neŋga što, Grigorjoun, da siit Vas’a-diädö libo midä häi, neččiz oli Griišan Rodin”.

 1. Heill oli tožo last ei äijät, heil’ oli laste kaks, poigad oli da kaks tütärtte.

 1. Vahnimal poigal oli Fed’a, toin oli Semuoi, tütär oli Maša, kolmaiž oli Oša.
7 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts D’ükit
(Дюккиевы)
 1. D’ükin oli, taluoiss oli...

 1. Oli nainnu Siidniemes Mitr’uois, moin oli pitke akke, tol’ko em mušta mikse kučuttih.

 1. Nu a heil oli üks aino poige Mikko D’ükim Mikoks kirguttih, sil Nikifor Vasilič oli nu, Vas’an D’ükin Vas’an Mikk oli.
 1. Häi oli nainu Sürd’äs Omešas, se Mikko, Mikko hänen sen Vas’an poige.

 1. Nu muid ei n’ olnu heil enämbi ni, üksei oligi Mikko, se üks poigei oli, eig olnu enämbi sizärtte eigo ni vel’l’ed, ni kedä.

 1. Vas’al oli...
 1. Mikol oli poige Vas’a vahnin, siid oli toine Tima, kolmaiž oli Hedotte, nel’l’äiž oli Mat’a, se kuoli.

 1. Siid oli heil üks tütär, aino tütär Nast’a, muidni olnu ni kedä ei enämbi.

 1. Da siid vie oli...

 1. Kačo, minä sanuoin sih, n’el’l’ poigad vie oli heil, Fed’a viideiš.

 1. Häi, kačo, oli häi agronomannu da kai, mučuoi se d’iäi kaks.
8 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Gordin D’akku
(Дякку Гордин)
 1. Gordin D’akus tožo oli suuri pereh: heid oli n’el’l’ vel’l’este.

 1. Iče D’akuine oli nainu Simaništos Tinas.

 1. Se tuatto, vot, D’akukse kirguttih, nu а muamalleh sigä akale en tiedä mi oli nimi.
 1. Nu a poigad oli hänel n’el’l’ i tütär üks oli, Oguoi.

 1. Vahnimal poigal oli Iivan nimi, keskičuul, sen Iivanam müödäčül oli Jakku nimi, siid D’akum müödäčül oli Vas’a, Vas’am müödäčül Miša.

 1. Nu a Oguoi se heil oli siit keskučal.

 1. Oguoi oli omas küläz miehel D’urasovas, elettih.

 1. Jakku-poige nai Priäžäz Mit’uois, Nikolajouna oli.

 1. A kolmaiš poige se, Vasil’ei D’akoulič, Sekoz nainn oli, omas küläs.

 1. A Miša lähti kodavävükse: oli heil äi ku suuri pereh da ei tulnu ni midä heile vuittih, d’agadakseh ei suanu.

 1. Poštaz oli kodavävü Rodim Matr’uois, vot.

 1. A siid d’o kačo d’o heil rodiih lapset net Iivanal oli kaks tütärtte, poige, hüö d’o omis külis kačo lähtedih, tožo keuhäl aigal da paha se keuhäs perehes: paimettih da kävel’t’t’ih da miehele mändih da siit tožo kengi kuoli da kemmidägi ruattih.
 1. A nečil oli D’akul Pauššipoige da siit tütär Okku.

 1. A Paušši se nai Loginas Heglačus, Natuoi oli mučuoil nimi.
 1. Nu üks sama oli se üks, heiden kai pereh se kai oli üks D’akun Gordin D’akuile kai oli nu.
9 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Hedotišton rahvaz oli prostuoittau
(Жители Хедотишто были простоватые)
 1. Ende oli kačo Hedotištos siid rahvas prostuoittavad ol’d’ih da ei tiettüni kunna lidnah ei kävüttü.
 1. Hüvägo oli lidnaz olda?


 1. Oi midä, sanou pagižed hüvä oli, – sanon, – uuziis tufliis kandat sinnä kirbottih.”


 1. Ka mibo moine čuudo oli?”


 1. A mi čuudo oli, sanottih trevooge, trevooge, sanou, oli, a end’otiä miituine trevooge”.
10 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Hutan D’oškan pereh
(Семья Дёшки Хутун)
 1. Siid Miitrain nečen oli Hutun D’oškan kodi oli.

 1. Hutun D’akun vel’l’i se oli, D’oška, hüö elettih D’akunkera Hutun D’akku da D’oška elettih, siid d’agettiheze, osobi kodit stroittih.

 1. Häi oli nainu, Gordin D’akus, vot, D’urasovan Oguoin sen sizär, oli hänel miehel.

 1. Siid oli hüö, siid elettih da ol’d’ih siit se kuoli muamah hänel d’iäi kakse tütärtte, muid ni ked ei d’iänü.
 1. Oli vahnin tütär Mari tožo lidnah lähti tožo pahaz elaigaz ainos sigä lidnas kuharkuoičči da kai.

 1. A toine oli Äpä-In’a, kielitüöi nemuoi.

 1. Oli tožo ukko, se nemuoi, dai iče nemuoi, a brihačun sanottih suai kani ei sua sanoda malttai miidne čoma on.

 1. Ka mouže häi oli moinei rodinuheze oli, vot siksei kirguttih Äpä-In’akse häntte.