Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

39 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Akimat
(Семейство Акиман)

 1. Akimou oli üksinäh, ainuoi poige oli, ej olnu vel’l’et ni kedä.

 1. Nu, i oma pereh, muid ni ked ei olnu: sizärtte da ni kedä hänel’ ei olnu.

 1. Vie oli kird’ašte, kir’utti, a siit tägäpiä ei rubettu otvetimmah, siit, ej olnu, entiä kunna häi sinnä d’oudui.
 1. Nu a F’ed’a oli nainnu omas küläs, St’opin Out’t’i oli akkannu; a Šan’a hätken brihašti, еj olnu ni midä nainu.
2 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Arhipovat
(Архиповы)

 1. Nu, Arhipal ej olnu muid ni kedä, vai oli ku tütär da poige, tožo pieni pereh.
 1. Poige oli Vas’a, a tütär oli Oša, muid olnu ni kedä ei, vot, Oša da Vas’a ol’d’ih hänel, Oša oli Kikiz miehel, Siimanal, Mačin poigal Mišal.

 1. Ainuoi poige muid ni olnu enämbi ni kedä heil ei.

 1. Siit poige sil Vas’ale rodiiheze poige Iivan (kačo, se Šušin Van’an prikol’en’ait), tütär rodiiheze An’n’ oli, toine oli Nataša, enämbi op’äd’ ni kedä olnu ei.
3 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Bohatterin Miikkul
(Мийккул Богаттерин)

 1. Da nu muid ni ei olnu ni tütärtte, ni poigad, ni vous’oni ked ei olnu, kahtei elettih Matr’ounan kera.

 1. A muud ni midä eig olnu heil laste eigo kedä, sii kahtei, a siit kuol’t’t’ih mollotiin.
4 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Bohatterin Ol’eša
(Олеша Богаттерин)

 1. Da muid ni kedä еj olnu.
5 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts D’eremän D’ohor
(Дёхор Деремян)
 1. D’eremän D’ohoral oli üks akke S’ergouna, omas küläs nainu, sikse D’ohoraks kirguttih, eig olnu enämbi tütartte eigo poigat eigoni midä, siit hänel oli.

 1. Sih heiden kai pereloimu lopii, enämbi ni olnu ni keda ei kai.
6 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts D’ermolajovat
(Ермолаевы)

 1. Ej olnu...
7 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts D’ükit
(Дюккиевы)

 1. Nu muid ei n’ olnu heil enämbi ni, üksei oligi Mikko, se üks poigei oli, eig olnu enämbi sizärtte eigo ni vel’l’ed, ni kedä.

 1. Siid oli heil üks tütär, aino tütär Nast’a, muidni olnu ni kedä ei enämbi.

 1. Ned ol’d’ih ńel’l’ poigad, viideiš tütär, aino, enämbi ni olnu ei.
8 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Gordin D’akku
(Дякку Гордин)

 1. Kai muud enämbi ni kedä olnu ei.
9 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Hutan D’oškan pereh
(Семья Дёшки Хутун)
 1. Ei häi voinu pagišta, kieli ej olnu.
10 Ludian Southern Ludian (Svjatozero)
Dialectal texts Hutun D’akun pereh
(Семья Дякку Хутун)

 1. Nu nai, da oma pereh, tüttäred da poigat, muid ni ked ei olnu.

 1. Muid ni kedä ni olnu ei.
 1. Miššat tapettih voinale finskuoile, se poige hänen i enämbi ni olnu ei tüttäred miehele, vot siid i poigat.