Data search

Aberi

Part of speech: Noun

букварь

1. Hämäläizenke valmisti enzimäzen vepsän kielen aberin, kudai nägi päivänvalgien vuvvennu 1932.
Он вместе с Хямяляйненым подготовил букварь на вепсском языке, который был издан в 1932 году.
2. Nikolai Turičev kiitti Suomen puolen abuniekkoi – “Tverin karjalazien ystävii”, juuri hyö avvutettih tverinkarjalazile luadie enzimäine Aberi vuvvennu 1992.
Николай Туричев поблагодарил помощников с финской стороны - общество "Друзей тверских карел", именно они помогли тверским карелам подготовить первый Букварь в 1992 году.
Wordforms
Singular Plural
Nominative aberi aberit
Accusative aberi, aberin aberit
Genitive aberin aberiloin
Ablative aberil, aberilpäi aberiloil, aberiloilpäi
Co­mi­ta­ti­ve aberinke aberiloinke, aberiloinneh
Partitive aberii aberiloi
Translative aberikse aberiloikse
Adessive aberil aberiloil
Abessive aberittah aberiloittah
Inessive aberis aberilois
Allative aberile aberiloile
Illative aberih aberiloih
Elative aberis, aberispäi aberilois, aberiloispäi
Prolative aberiči aberiloiči
Ter­mi­na­ti­ve aberissah aberiloissah
Ap­pro­xi­ma­ti­ve aberilluo aberiloilluo
In­struc­ti­ve aberiloin
Essive aberinnu aberiloinnu