Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Ihastoita edemba-ki ičeiž lugijoid!

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Irina SOTNIKOVA, Kodima. № 9, (2014), с. 8

Ihastoita edemba-ki ičeiž lugijoid!
(вепсский)

Uded painused: Elokun lopus Periodika-painištos om paindud nellänz’ vepsänkeline Verez tullei-al’manah.
Al’manahan idei om siš, miše ozutada vepsän rahvast, sen kul’turad da tradicijoid, vepsän kelen kehitoitandad, vepsläižiden küliden elod erazvuiččiš polišpäi. Sikš al’manahan täht om valitud melentartuižid temoid i tehtud mugomad rubrikad kut: ”Runod”, ”Proza”, ”Hengkuvad”, ”Tedomir”, ”Meiden elo”, ”Lapsile”.
Nece om literaturine kulehtez, miččehe mülüba proza da runoid kut aigvoččiden, muga lapsiden-ki täht. Avtoroiden keskes oma hüvin tutabad vepsläižele lugijale nimed. Nene om Nina Zaiceva, Valentina Lebedeva, Nikolai Abramov, Natalja Silakova, Ol’ga Žukova, Oleg Mošnikov i toižed. Mugažo pidab homaita noriden kirjutajiden satusid: Galina Baburovan runoid, Maria Mironovan da Rostislav Mošnikovan starinoid lapsiden täht.
Al’manahas mugažo voib löuta hengkuviden starinoid, materialoid tetabiš mehiš, kudambad tegiba suren panendan vepsän kelen da kul’turan kaičendaha, pagištoitusen L’udmila F’odorovna Aleksejevanke, kudamb holdub vepsän kelen kaičendas da iče om pandud neche azjaha äi väged.
Paiči starinoid ristituiden elon polhe, täs voib lugeda tedokirjutesen LDIAprojektan satusiš, tedištada vepsläižen Pondal-külän elos, muzejas, mitte radab Kurbal... Kirjutesespäi, mitte om omištadud suomalaižugrilaižen školan 20-voččen jubilejale, lugii tedištab vähäižen školan istorijas, openikoiš da opendajiš, äjad kudambišpäi nügüd’-ki radaba školas. Om melentartušt lugeda siš-ki, kut zavodihe vepsän kelen opendamine školas, äjak oli siloi lapsid, kudambad tahtoiba opeta kodikel’t. Kirjutez starinoičeb sures rados, mitte om tehtud neniš voziš, i mil škol eläb tämbei.
Päkirjutesen kulehtesen täht kirjuti Nina Zaiceva. Se om Venäman V Suomalaižugrilaižes tedokonferencijas, mitte oli tehtud Petroskoiš kezakun lopus.
Al’manahad čomitab Marina Ginijatullinan Puhuda ühthe hil’he-kirjutez ližalehtesidenke. Nenil ližalehtesil oma čomad kuvad Vepsän kul’tursebran erazvuiččišpäi aigtegoišpäi 25 vodes.
Korenkuvad kulehtesen täht tegi Nikolai Abramov, pirdatusedminä, necen kirjutesen tegii.
olem hüviš meliš, miše al’manah om paindud, i meletam, miše se linneb melentartuižen kut aigvuoččile, muga lapsile-ki. Täs kaikutte lugii voib löuta se, mi om hänele mel’he. Toivom, miše se edemba-ki ihastoitaškandeb ičeze lugijoid.
Verez tullei-al’manahan voib ostta Kodima-lehtesen toimištos, sen arv om 100 rubl’ad.