Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Karjalan rahvahan lehtesele – 25 vot!

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Galina Baburova, Kodima. № 5, (2015), с. 6, 7

Karjalan rahvahan lehtesele – 25 vot!
(вепсский)

Jubilei: Veškelicas tehtihe Oma mua-lehtesen jubilejale omištadud konferencii.
Täl vodel Oma mua-lehtesele täudui 25 vot. Sil om sur’ znamoičend karjalaižiden täht, kut Kodima-lehtesel-ki vepsläižiden täht. Ved’ sišpäi karjalaižed tedištaba uziš aigtegoiš, miččed koskeba heiden elod, heiden man kul’turad, heiden kodikel’t.
Nügüd’ Oma mua-lehtez lähteb kaikuččen nedalin kahesal lehtpolel karjalan kelen kahtel paginal. Vodel 2000 lehtesen rados tegihe vajehtamine. Eloho lähtli eriži lehtez karjalan kelen livvin paginal da pohjoižpaginal. Jäl’gmäižele oli anttud Vienan Karjala-nimi. Muloi lehtesed ühtenzoittihe udes.
Oma mua-lehtez jagadas päazjan Petroskoiš, Karjalan valdkundan Präžan da Oloncan rajonoiš. Lehtesel om enamb 20 kirjutajad, kudambad kaiken aigan kirjutaba karjalan kelel. oma ei vaiše Karjalaspäi, no Piterišpäi, Tverin agjaspäi da Suomespäi. No kacmata lehtesen tetabudehe sen lugijoiden mär ei ole sur’. I nece om üks’ päproblemoišpäi. Siš da toižiš lehtesen radoho sidotud jügedusiš konferencijal, mitte oli omištadud lehtesen jubilejale, pagižiOma muanpämez’ Natalia Sinickaja.
Konferencii da jubilejan praznuičend mäni sulakun 23. päiväl Veškelica-küläs.
Veškelican etnokul’ turižehe keskusehe keraziheOma muanradnikad, lugijad, kirjutajad da ühthižradnikad. Ezmäi adivoid varasti čajun jomine kalitoidenke da čomid karjalankeližid pajoid. Iče konferencii ei olend pit’kha, pol’tošt časud. No neciš aigas ehttihe pagišta Oma mua-lehtesen männudes da nügüdläižes elos, sen jagamižes, lehtesen znamoičendas da sen kaičendan süiš. Konferencijan jäl’ghe praznikan adivoile oli taritud ühtneda erazvuiččihe mastar’-klassoihe. Kense tahtoi tedištada enamba karjalaižiš sädoiš, kense ladi kirjutada uzišt lehtesehe, ken-se kodvi ičeze mahtoid pajatamižes karjalan kelel da Kyykkä (veps. vänd lögaha)-vändmas. Mastar’-klassoiden jäl’ghe, kut nece oleskeleb tobjimalaz, lehtesen radnikad saskeliba ozatelusid. Oma muanradnikad saiba diplomoid Rahvahaližen politikan da Kul’turan ministerstvoišpäi. Lehtesen toimitajadžo ei unohtanugoi ičeze abunikoiš. Mehed, kudambad paksus kirjutaba lehtesehe da oigendaba ičeze materialoid uziden nomeroiden vaumičendan täht, mugažo saiba kitändkirjeižid.
Mö-ki, Kodima-lehtesen radnikad, völ kerdan tahtoim ozatelda meiden susedoid praznikanke da toivotada heile satusid rados i enamba lugijoid!