Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Keša-popugai da Barsik-kaži

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, художественные тексты

Источник: Rimma Viktorova. Kändi vepsäks Svetlana Jeršova, Kodima. № 10, (2015), с. 8

Keša-popugai da Barsik-kaži
(вепсский)

Minun sebranikal eläba pagižlii linduine Kešapopugai da Barsik-kaži. Konz Keša eläškanzi neciš kanzas, kaži kadoti lebukuron, kacub linduižehe: sil’mäd oma kuštajad, habinod kubaidaba. Sikš, konz ižandad pästiba Kešad lendamaha raudpezaspäi fateradme, Barsikad oigetihe irdale.
Kezal kanz kaiken ajeleb lebaidamha lidnaspäi kezapert’he. Heid paksus tuleba rižamha lapsed, vunukad, sebranikad. Emäg adivoičetab heid marjoilbabarmol, manzikaižel čigičaižel, sanudes: ”Sögat, sögat!”.
Kerdan emäg oli keitimpoles, midä-se radoi. Keša ištui raudpezas, Barsik käveli pertidme. Äkkid kuluškanzihe mitte-se judu. Emäg kacub, ka Keša ištub Barsikan niškal, tiketab nökal pädme da kidastab: ”Sögat, sögat!”.