Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Estilaižed kucuba Karjalan norištod kinokursile

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Maria Filatova, Kodima. № 9, (2016), с. 4

Estilaižed kucuba Karjalan norištod kinokursile
(вепсский)

Kul’turvajehtuz: Vepsläižiš küliš oli ozutadud estilaižed fil’mad.
Estilaižed oma läheline rahvaz vepsläižile. Meil oma ühteiččed jured, ühteitte istorii, pojavad, koskubad keled. Oma-ik meiden kaceg miruhu, meled da holed ühteiččed?
Meletadas, miše nece küzund sündui päs äjil vepsläižil, konz oliba kacnuded estilaižid fil’moid, miččid oli todud kun tagaze Karjalaha.
Estinmal jo äi vozid tehtas kinokursad noriden mehiden täht. Niil voib opetas kaikutte suomalaižugrilaižiden rahvahiden ezitai. Kursil opetas snimd’a da tehta fil’moid. Vodel 2015 oli tehtud kursad udmurtilaižiden täht, muloimari-rahvahan täht. Tulijal vodel planuitas kucta kursile Karjalan rahvahiden ühesa nor’t ezitajad.
Kursiden openikad tegeškandeba ičeze fil’moid i voiba ezitada niid suomalaiž-ugrilaižiden fil’moiden festivalil.
Kinokursiden tegii om Estinman kino-ohjandai Edina Chüllög. Edina radoi Estinman radion da TV-kanalan ohjandajan da scenaristan. Hän pani augun Estinman suomalaižugrilaižen kinofestivalile. Hänen sanoiden mödhe, mel’ tehta mugoižid kinokursid sündui sikš, miše suomalaiž-ugrilaižil rahvahil om lujas vähän ičeze fil’moid. Ohjandajan melen mödhe, nene kursad abutaba norile tehta ezmäižid haškuid fil’moiden tegemižes i, muga, tulijas aigas sünduba uded suomalaiž-ugrilaižed fil’mad.
Edina ičeze abunikoidenke da openikoidenke oli Karjalan erazvuiččiš küliš da lidnoiš: Vedlozero-küläs, Kinermas, Belomorskas, Volknavolokas. Oli ajeltud vepsläižid-ki külid: Šokš, Šoutjärv’ da Kalag’. Äjiš küliš estilaižed kinoohjandajad ezitiba fil’moid, miččed oli tehtud kinokursil. Kacujile oli ozutadud viž fil’mad. Kaks’ niišpäi tegiba tutabad Estinman kino-ohjandajad. Lipikainemez’-fil’m (Edina Chüllögohjandai) starinoičeb mehen polhe, kudamb kändihe lipikaižeks, konz sai vägevid mujoid. ToineVöl üks’ pajo-fil’m (Liiz Nimik) om muzikgruppan polhe, mitte pajati koncertal jäl’gmäižen kerdan. Mugažo oli ozutadud marilaižiden zavodijoiden kino-ohjandajiden koume lühüdad fil’mad.
Fil’mad saiba erazvuiččid arvznamoid da sündutiba kacujil äi küzundoid fil’moiden tegijoile. Fil’mad kuvadaba nügüdläšt elod, kuvastaba rahvahan kaceged miruhu, käskoba kacujile meletada elos da andaba miččid-se melid heile. Fil’man tegijad andoiba vastusid kacujiden küzundoihe, vajehtihe melil da paginoil.
Edina Chüllög kucub Karjalan norid mehid opendamhas kinokursil tulijal vodel. tahtoim, miše nored karjalaižed da vepsläižed ühtnižiba tulijal vodel meiden kursihe. ecim Karjalas 18-35-voččid norid ohjandajid, kameramehid da scenaristoid, kudambile oliži melentartušt tulda tulijal kezal kahteks nedalikš Estinmale da opetas tehmaha suomalaiž-ugrilaižid fil’moid. tahtoim, miše tegižiba fil’moid kodikelel”.