Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Joukvestišton forum Karjalas

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Galina Baburova, Kodima. № 10, (2016), с. 1

Joukvestišton forum Karjalas
(вепсский)

21.-22. sügüz’kud Petroskoiš mäni Suomalaiž-ugrilaine mir. Fokus Karjala-media-forum tv-, radioradnikoiden da lehtmehiden täht. Päazjan se oli omištadud joukvestištole rahvahaližil kelil vai lehtmehile, kudambad kosketaba ičeze rados rahvahaližid temoid.
Pidab sanuda, miše Karjalas lujas holtihe siš, kut mäneb nece aigtego. Ved’ kerata muga äi ristituid Venäman 11 regionaspäi da ozutada heile ičeze valdkundan satusid neciš poles om lujas vastusenpidäi azj. Foruman pätegijan oli Karjalan valdkundmehišt. Mugažo foruman tegemižes abutiba Venäman Joukvestišton ministerstv da Rahvahuziden azjoiden Federaline agentstv.
Zavodihe forum diskussijan formatas. Sihe ühtni Karjalan pämez’ Aleksandr Hudilainen, Venäman Joukvestišton ministerstavan varapämez’ Aleksei Volin da Südäinpolitikan azjoiden departamentan pänevoi Pohjoiž-Päivlaskman poles Vladimir Ugr’umov. pagižiba siš, kut radab rahvahaline joukvestišt Venäman regionoiš, miččed jügedusid sil om. Necidä diskussijad jatksi toine tem. Sid’ pagištihe rahvahan roliš joukvestišton kehitoitandas rahvahaližil kelil. Necidä diskussijad ohjanzi Kesketnižen žurnalistikan gil’dijan pämez’ Margarita L’ange. Pidab sanuda, miše Margarita jo äi vozid kosketase lehtmehidenke, kudambad kirjutaba rahvahaližile temoile. Händast lugetas ičeze radon lujas lahjakahan da tedomahtoižen ristitun. Diskussijan toižes palas pagištihe rahvahan roliš joukvestišton kehitoitandas rahvahaližil kelil.
Diskussijan jäl’ghe foruman ezmäižel päiväl radoiba nel’l’ lavad, kus tv-, radioradnikad da lehtmehed starinoičiba ičeze radon jügedusiš da jagoihe satusil. Ezmäižel laval radoiba lehtmehed, toiželtv-, radioradinkad, koumandehe ühtniba lehtmehed, kudambad kirjutaba kirjutesid Internetas, nelländel laval pagištihe kinematografas Karjalas da Karjalan polhe.
Satusekahan radpäivän jäl’ghe foruman ühtnikad kacuiba uden Karjalan Rahvahaližen teatran ozutelusen, miččen nimi omKondi-poig”. Nece ozuteluz om karjalaižen sarnan mödhe. Siš voib kulištada replikoid kaikil Karjalan rahvahaližil kelil. Paiči sidä, lujas čomitaba spektakl’ad rahvahan vändimed.
Foruman toižel päiväl ühtnikoiden täht oli tehtud melentartuine matk ühthe kaikid čomembiš Venäman külišpäi Kinermaha da Vedlozero-külähä, kus nügüd’ om tetab äjile Karjalan kelen kodi. Karjalan kelen kodi oli saudud rahvahan dengoil. Siš pidetas karjalan kelen kursid da toižid karjalan kelen kaičendaha sidotud azjtegoid. Karjalan kelen kodiš pagištihe suomalaižugrilaižiden rahvahiden kosketusiden tarbhudes. Paiči melentartušt tundištoituzmatkad Kinermakülädme foruman adivod tedištiba lapsiden Kipinäkulehteses. Kipinän radnikad starinoičiba ičeze radon mahtištos penikaižiden lugijoidenke.
Miččid satusid tob Karjalas männu mediaforum, ozutab aig. Sen pätegendan om erazvuiččiden regionoiden joukvestišton radnikoiden kosketusiden vahvištoituz. A nügüd’ voib sanuda rohktas vaiše se, miše Karjalan ma ozuti ičtaze neciš poles ani korktas.