Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Uksi vai veräi?

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный ливвиковский, публицистические тексты

Источник: Valentina Libertsova, Alavoine, Oma mua. № 16, (2017), с. 7

Uksi vai veräi?
(карельский: ливвиковское наречие)

Tänävuon Alavozes kirjutettih karjalankielisty saneluu kahteh kerdah. Enzimäi – 19. sulakuudu. Ol’ga Limarenko Internetan kauti sai Natalja Varpunispäi sanelun tekstan da kučui omii opastujii, kuduat ei ammui loppiettih hänen karjalan kielen kursit, kirjuttamah sidä, kuni ei unohtettu tiedoloi. Ol’ga löyhki, ku kirjutettih tarkah, opastai jogahizel andoi mustokse da ihalmokse varustetut lahjattetrattizet, kirjuttimet da kukki-kalenduarazet.
Sit Ol’ga piätti kerätä pyhäpiän 23. sulakuudu Alavozen taigin -teatrustuudien ozanottajat valmistamah uuttu ozutelmua da yhtel tiel kirjuttamah saneluu. Käski minule tuvva Petroskoispäi sanelu da tovestukset. Piädy kauti kävyin nellänpiän ehtäl Nataljalluo Paginkanzu-kluubah ottamah saneluu da erillizii kirjuttimii, yhteltiedy kirjutin sie sanelun kahtel murdehel, pagizin nuorien karjalazien kel, kuulin heijän uuzii mielii.
Tottu sanuo, vuotin, ku pyhänpiän Alavozen kul’tuurutaloih tulou vähästy enämbi liygilästy, ga net, kuduat tuldih, maksetah joukko. Jo toizen kerran kirjutettih saneluu Vera Mihailovna Larionova, kudai lugou, kirjuttau, pagizou da opastuu runoloi mustoh karjalakse da Ol’ga Pavlovna Limarenko, kudai maltau paista kahtel murdehel da suomekse, lugou, kirjuttau dai pajattau. Hyö ei petties puututtu parahikse Alavozen kylän karjalan kielen sanelun kirjuttajikse. Heijän keskeh puutui vie Jevgenija Andrejevna Digujeva, kudai sežo oigieh da hyväh kirjutusluaduh kirjutti kai sanat dai virkehet.
Tiettäväine, erähil, ket enzi kerran kirjutettih saneluu, vähäzel säristih käit, dai kirjaimet erähät mendih ven’akse. Avksentjev Voloud’a ei voinnuh kirjuttua, ku unohti ottua očkat, sit vai kuundeli da vie sellitteli erähii sanoi. Äijät oldih ovvostuttu, mindäh koin da pihan keskes on uksi, gu se pidäy olla huonukses pertilöin keskes? A koispäi piästä pihale puuttuu veriäs läbi.
Yhtelläh oli mieleh oppie kirjuttua omal kielel dai tulimmo sih mieleh, ku pidäy kirjuttua iellehgi da puašittua vie enämbi ristittyy yhtyö täh pädeväh dieloh.