Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 4 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Keša-popugai da Barsik-kaži
  1. Äkkid kuluškanzihe mitte-se judu.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Lohnojärven čudovišč
  1. No sid’ äkkid kuluškanzi oksiden räzäiduz, judu da kida!
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
  1. Anop risti kaik verajad, iknad puhegidenke, i tegihe sur’ judu, i kului hänele än’: ”Aigalaze fatitoiš, otnuižin teil minä neveskan!”.
  1. Peremenal seižub judu.
  1. Kuluškanzi traktoran judu i naku jo näguškanzi regi.
4 вепсский младописьменный подкорпус Midä keväz’ tegeb!
  1. Nacein ei ole kaikile mel’he keväzline judu i heikand.