Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 6 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Meiden kodiman kaičijad
  1. em kundelnugoi sirenoid, bombiden judud, pul’kviheldust, em tekoi, mi om todesine pakaine da näl’g...
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Muzejan monetkeradamišton varghuz’
  1. Kulit-ik mittušt-ni judud?
3 вепсский младописьменный подкорпус Paginkluban openduzvoz’ lopihe čomin
  1. Ende lugetihe, miše mi enamba judud mäneb naižiden čomitesišpäi, se vähemba paganoid olijoid tartub hänehe.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Pešoi da kodi-ižandaine
  1. Äkkid kulišti hän midä-se čudokast: judud da burbutandad.
5 вепсский младописьменный подкорпус Taivhaspäi armhile randoile
  1. Hän radoi edahaižil lamoil i ei kulend eskai vertol’otan judud.
6 вепсский младописьменный подкорпус Varu
  1. Ei-ik kulu mašinan judud?