Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 8 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский библейские тексты (переводные) Kaks’ sauvojad
  1. 48Hän om kuti mez’, kudamb saudes pertin kaivoi lujas süvän haudan i pani alandusen kivile.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Karjalan man kirjutai i runoilii
  1. Toižiden külälaižidenke prihaižidenke hän pili haugoid, kaivoi kartohkoid.
3 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Mužik semenzi herneht
(Мужик посеял горох)

  1. Tagaz tuli, jougad kaivoi da kodihe tuli.
4 вепсский библейские тексты (переводные) Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe
  1. 12 Iisus zavodi pagišta heile ozoitezstarinoil: «Mez’ ištuti vinpusadun, tegi ümbri aidan, kaivoi vinmarjoiden puzerduzkurnan i tegi varjoičendbašn’an.
5 вепсский Средневепсский западный
подкорпус вепсских сказок Pihkmut da kivut
(Скатёрка и жерновок)

  1. Pihkmuden kaivoi, leviti stolale:
    - Pihkmut, anda minii söda.
6 вепсский библейские тексты (переводные) Rahad, kudambad oli anttud käskabunikoile
  1. 18No se, kudamb oli sanu vaiše ühten talantan, mäni i kaivoi maha kopan i pani sinna ičeze ižandan rahan.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Segoinuded lindud. 1 PALA. 4-6 lugu
  1. A nügüd’, konz suomalaižed tegeškanziba ičeze zakonoid, mamoi kaivoi mad ten täht i radoi erazvuiččil jügedoil radoil, sikš ku kaik mužikad oliba voinal.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Tühjmeline Peikko (suomalaine sarn)
  1. Öl Matti kaivoi süvän haudan mägenno, pani ragoid sihe da kavaged.