Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 13 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Eduu mad bedn’akoil vähä oli
 1. Verdmaha mänemai, kanged tegemai, kalud diki pitkäd.
 1. šel’gitamei nene kalud kaik palanudelpäi da kogoižhe panemei dai vedetas kodihe.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
 1. Vepsläižes pertiš kaik kalud seištihe ičeze sijal.
3 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Heinäntego
(Сенокос)
 1. Mugažno oksid’ paaba, hangįižid’ seižutaba, sigä nel’ kalud paaba sovile.
4 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus oigendab kaks’toštkümne openikad
 1. 3Hän sanui heile: «Algat otkoi matkha nimidäei kalud, ei šaugud, ei leibäd i dengoid.
5 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus oigendab openikoid matkha
 1. 9Algat otkoi varha vöhö kuldad, hobedad i vasked, 10algat otkoi kerdale šaugud, tošt paidad, algat otkoi kengid i kalud.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kaiken rigehtin hänen urokoile
 1. Eskai kaik nene kalud oli anttud Vidlan kul’turkeskusehe.
7 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Kut eduu sobad pestihe
 1. Kaks’ korondod tehtud, ningomad kuššed kalud.
8 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Kut pölvhan kazvatimei
(Как мы лен выращивали)

 1. Gärvhe händast ligotaba süväle sijale, panoba kalud sin’n’a pohjha, sin’n’a i lükkiba snapud.
9 вепсский младописьменный подкорпус Lapsiden kezaradod
 1. Kelle ei täudund kalud, se linneb jäl’gmäižen.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Minä-ki olen vepsläine!
 1. Vaiše konz tulim tagaze, nägištim mugoižen kuvan, miččespäi huba tegihe meiden südäimiš: grammofon i toižed kaludkaik, mi oli aitas, vargastadihe.
 1. Sovetskijan Sojuzan zakonoiden mödhe tatad lugetihe voinpahantegijan, sikš vodel 1944 meile pidi teravas kerata kaik kalud i tönduda matkaha Suomehe.