Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 29 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Vaiše 16,4% vepsläižišpäi erašti kirjutab kirjeižid vepsäks.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Erz'a-rahvahan čoma kirjutai
 1. Gennadii Grebencov kirjutab erz’a-kodikelel lapsile da norištole runoid da prozad.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ezmäižed haškud surehe literaturan miruhu
 1. Kenel-se om jo ičeze painused lehtesiš, kulehtesiš, runokogomusiš, kirjoiš, ken-se noriš avtoroišpäi kirjutab runotust da prozad muite, ičeze täht.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hän eli meiden keskes
 1. Ei kaikutte runoilii, mitte čomin kirjutab runoid venäks, voib tehtas tetabaks.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hänen runoiš kulub hol’ karjalan rahvahas
 1. Aleksandr Volkovan sädandradon erigoičuz om siš, miše hän kirjutab runoid karjalan kelen livvin paginal.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hänen südäin om runoiš
 1. Hän kirjutab venäks, no vepsläine südäin mäneb läbi kaikes runoilijan literatursatuses.
 1. Oleg Mošnikov kirjutab runoid iče i mugažo tegeb kändmižid-ki.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hätken eläškab Karjala uniš...
 1. Iče hän kirjutab runoid, hänel om erasid runokogumusid.
 1. Pierre otab kerdale kaiken aigan penkaižen muštlehtikon, kuna hän kirjutab erazvuiččid melid, sid’ niišpäi sündub runoid.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hüvä elon da radon ozutez
 1. Toižes kirjeižes, Jussi mugažo kirjutab Rürikale vodel 1993, hän tedotab, miše Tallinnas läksi kirjVepsa vanasönad”, i enamba siš om muštatesid Änižen vepsläižišpäi, oigenzi sinna Annan da Rürik Loninoiden materijaloid da ičeze muštatesid Jussi Rainio.
 1. Muga, kirjeižespäi, miččes Jussi kirjutab Rürikale, vodel 1988 tal’vkus, voib tedištada, miše Jussi lugi muštatesid, miččid kirjutiba openikad voinan aigan.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hüväd lugemišt!
 1. Lapsile kirjutab vepsän kelen da fol’kloran tedai Valentina Rogozina.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Jumal andoi minei ozan
 1. Minä olen korktad mel’t siš, ei eposan elos, voib olda, ken-se toine kirjutab völ paremba eposrivid, no nece epos om ezmäine kodvind, voib olda, se ei mäne kadogehe i tob ližad vepsän rahvahale.