Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 12 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. openziba kaikid tulnuzid ristituid kirjutamha da lugemaha vepsän kelel, starinoičiba vepsläižes literaturas, Kodima-lehteses da Kipinäkulehteses.
 1. Enamb 150 mest ühtni projektaha da openzihe kirjutamha da lugemaha vepsän kelel.
2 вепсский Южновепсский
диалектные тексты Kondi lehmän see
(Медведь корову съел)

 1. Kucun sel’sovetaspää aktad kirjutamha, ka näehtaba laske.
3 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada
 1. Hän eduu mindai laili konz min’a tönduin’ kirjutamha venäkelel, minei kaks’kimne vot oli, hän sanui: «Kaikil lapsed ku lapsed a sid’ ».
 1. Neciš bol’nicas tönduin’ kirjutamha runoid’.
4 вепсский младописьменный подкорпус Lugem da kirjutam vepsäks!
 1. Openduz: Päžjärven da Pondlan eläjad openzihe lugemaha da kirjutamha vepsän kelel.
 1. Kursiden täht oli tehtudRadlehtik”, miše opeta rahvast lugemaha da kirjutamha vepsän kelel.
 1. No ned, kel oli sur’ taht opetas lugemaha da kirjutamha vepsän kelel, jätiba ičeze radoid i tuliba kursile.
 1. No konz ristitud oliba harjenuded lugemaha i kirjutamha vepsän kelel, nece azj heil mugažo läksi lujas hüvin.
 1. hüviš kirmeliš openzihe lugemaha da kirjutamha kodikelel.
 1. Sikš meile pidab opeta rahvast ei vaiše lugemaha i kirjutamha vepsäks, no mugažo tundištoitta heid vepsän kirjkelenke, miše külälaižed ristitud voižiba tundištoittas lähtud vepsläižen literaturanke da tedištada, mi tegese ümbri vepsän rahvahas koumes regionasVologdan da Piterin agjoiš i meil Karjalas.
 1. Kaikopenikadotiba radlehtikoid kerdale, miše edemba-ki harjoiteldas lugemaha da kirjutamha vepsäks da muite muštoks.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Min polhe pajatab minun heng?
 1. Minä iče openzimoi kirjutamha da lugemaha vepsän kelel.
6 вепсский младописьменный подкорпус Minun unohtamatoi sulaku
 1. Sikš ku minä läksin kirjutamhaTotališt diktantad”, minä pakičin tehta audiokirjutesen da kirjutin udmurtan diktantad toižel päiväl.
7 вепсский младописьменный подкорпус Rahvahid om äi, ma om üks’!
 1. Kirjutamha diktantad tuli 30 baltianmerensuomalaižiden keliden kafedran üläopenikad da viž opendajad.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Tedovastuz Suomen mal
 1. Mugažo openzihe kirjutamha tezisoid konferencijan täht.
9 вепсский младописьменный подкорпус Tulgat pagižmaha vepsäks!
 1. Niil rahvaz voib opeta vepsän kelen grammatikad, opetas lugemaha da kirjutamha vepsäks.
10 вепсский младописьменный подкорпус Vepsän kelen kursad Piterin agjas
 1. Uden redlehtikon abul voib opetas kirjutamha vepsäks kirjamid, sanoid, frazoid, antta vastusid küzundoihe, tehta dialogad, käta tekstad venän kelespäi vepsän kel’he da äi tošt.
 1. Toižed tahtoiba opetas kirjutamha da lugemaha kodikelel, toižil oma vepsläižed jured, no ei mahtkoi pagišta vepsäks, vaiše tedaba erasid sanoid ičemoi kelel.