Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 26 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Periodika”-paindišt eziti uzid kirjoid
  1. kirjutiba kalendarihe kirjoiden avtoroiden sündundan päivmärid.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
  1. Scenarijoid video-urokoile kirjutiba lehtmehed, tedomehed, opendajad da vepsläižed aktivistad.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ekskursii Šoutjärven muzejas
  1. Vodel 1943 suomalaižed tedomehed Antti Sovijärvi da Reino Peltola kirjutiba Änižröunan vepsläižil fol’klortekstan, miččes om ozutadud vepsän rahvahan kaceg mirun sündundaha.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Elodme astub pajonke
  1. Tegiba sigä Keradam i kaičem-pajosebran, kirjutiba iče pajoid vepsän i venän kelel, kirjutiba muzikad, ajeliba koncertoidenke susedkülihe da agjoihe.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
  1. Vologdan man eläjad tegiba jo sured keragad, kirjutiba Vologdan man valdmehištoho, no midä linneb školanke, nügüd’ ei ole sel’ged.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hänen napernudehe voib vaiše kadehtida!
  1. Molembad naižed täutiba kaikuččen kalendarin lehtpolen: jogahižel päiväl starinoičiba melentartuižiš azjoiš, kleiba fotoid, tegiba kuvid, kirjutiba muštatesid da runoid.
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hätken eläškab Karjala uniš...
  1. Necen kirjan ezmäižele lehtpolele petroskoilaižed sebranikad kirjutiba meile miččid-se sanoid muštoks venän, suomen da vepsän kelel.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Hüvä elon da radon ozutez
  1. Muga, kirjeižespäi, miččes Jussi kirjutab Rürikale, vodel 1988 tal’vkus, voib tedištada, miše Jussi lugi muštatesid, miččid kirjutiba openikad voinan aigan.
9 вепсский библейские тексты (переводные) Iisusan ezmäižed openikad
  1. 45Filip vastsi Nafanailan i sanui hänele: « löuzim sen, kenen polhe kirjuti Moisei käskištos i kirjutiba Jumalan sanankandajad!
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Karjalaižed holduba kodikelen tulijas aigas
  1. Karjalaižed äi kerdoid kirjutiba pakičust, miše heiden ezitajad voižiba olda neciš ühthištos.