Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 7 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
  1. Rusttoid mujuid voib nägištada poimetišes käzipaikoiš, miččed čomitaba jumalaižid.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Enarne ma vastsi adivoid
  1. Ned jätiba lämid mujuid kaikuččen adivon henghe i taht tulda vepsän male toižel-ki vodel.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Jelena Kozlova. Kundletomad suksed
  1. Tedan, külläks übikoid mujuid?
  1. Ka, tämbei mastaril om toižid radkaluid, hüvid materialoid, mujuid.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kirjav elo – nece om kebn!
  1. Heiden käskendan mödhe äi käzid taci mujuid ülähaks, mujuiden pölü azotihe il’mas, a sid’ lanksi jogahižen ristitun modoho, hibusihe, sobihe.
  1. Enamba kaikid se tuli mel’he lapsile tacliba mujuid žaleičemata da erašti se muju lanksi ei vaiše ühtnikoile, no siriči mänijoile-ki.
5 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Sarn päiväižes
  1. Om mirus äi toižid mujuid, ei vaiše must.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Sügüzen londuz
  1. Konz völ londuses voib nägištada muga äi erazvuiččid mujuid?
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Tal’v-kuvitai
  1. Keza ližazi völ vihandust, kezaänikoiden mujuid, rusttoid marjoid.