Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 70 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус “Kalevalan” uuši istorija
 1. Kuni mie hokšasin, miuttapettih”, šentäh kun en tahton vaihtua omie karttoja Louhen kera.
 1. Kaikin pelattih ta vaiheltih omie vehkehie, a mie issuin ta kačoin pelie.
2 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус “Meijän šuvun lauluja…”
 1. Kirjašton lukijat käytih kaččomašša näyttelyö ta kirjutettih omie mielipitoja lapšien luomistöistä.
3 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Anna Mugačeva: “Meijän pitäy enemmän paissa keškenäh”
 1. Šie olet šyntyn Petroskoissa, toteutat omie projektija Petroskoin alovehella.
 1. Ihmiset ikävöijäh omie artistoja ta pruasniekkojen epävirallista tunnelmua.
 1. Nykyihmiset eletäh ikäh kuin vakumissa, monet ei tunneta omie nuapurija, käyväh töissä ta kaupoissa eikä huomata toini toista.
 1. Mie vain näytän hänellä muuta miellyttävyä, mitä täššä elämäššä on ta missä hiän vois kehittyä omie neroja, löytyä yštävie ta šamanmielisie.
4 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Anna Mugačeva: “Meijän pitäy enemmän paissa keškenäh”
 1. Šie olet šyntyn Petroskoissa, toteutat omie projektija Petroskoin alovehella.
 1. Ihmiset ikävöijäh omie artistoja ta pruasniekkojen epävirallista tunnelmua.
 1. Nykyihmiset eletäh ikäh kuin vakumissa, monet ei tunneta omie nuapurija, käyväh töissä ta kaupoissa eikä huomata toini toista.
 1. Mie vain näytän hänellä muuta miellyttävyä, mitä täššä elämäššä on ta missä hiän vois kehittyä omie neroja, löytyä yštävie ta šamanmielisie.
5 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Arhankelin karjalaisien välit Šuomen kera
 1. Iče šuomelaiset autetah omie heimovellijä-karjalaisie noštamah kulttuuritašuo.
6 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Atressi: vuuvven 2018 kevät
 1. IEŠŠÄ VIELÄ KAUNEHEMPI TULOVAISUŠ
  Työ šuatta kuitenki ihmetellä, jotta vielä meijän päivinä löytyy ihmisie, kumpaset vanhah tapah ajatellah vain omua iččieh, pietäh omie henkilökohtasie etujah yhteiskunnan etujen yläpuolella.
7 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Eino Timosen hyvä šana
 1. Näin nykyaikasien tehnologijien avulla hiän šai esittyä omie tevokšie šuuremmalla lukijakunnalla, šamalla šuaha vaštakaikuo ta piäššä ymmärtämäh, mitein iče lukijat šuhtauvutah hänen tuotantoh.
8 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Elä kiänny šelin kontiešta
 1. Myö omie lapšieki opaštima, kuin pitäy käyttäytyö mečäššä.
9 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Elävä klassikki
 1. Lapšet ei ainuoštah luvettih omie pätkie, hyö autettih kaččojie ymmärtyä niitä tuntehie, kumpasie tunnettih teokšien šankarit.
10 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Giperborejan pohjoistuuli puhalti Karjalah
 1. Petroskoin firmat esitettih omie tuottehie, huvitettih ihmisie ta juattih lahjoja.