Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Malanjan svadib

Corpus: New-writing language

New written Veps, Literary texts

Source: Verez tullei, (2014), p. 19
Valentina Lebedeva

Malanjan svadib
(Veps)

Raštvad mäniba veslas: käveliba adivoihe, kulikoihe, lapsed šurguiba reguzil, norištregil.

Maloi Juušad ei jätand kacmata, varjoiči. Juuša oli Maloin ženih, Udeks vodeks oli jo pandud sajan päiv.

Vilukun 13. päiväl oliba nimipäiväd Maloile, 14-en oli Vas’kan päiv, kudambale igähižes aigaspäi kaiken tehtihe täuden söndad.

Kazvatajad lapsiden valičusel oliba täuduližed, molembad kanzad eliba bohatas i lugihezoi čomad rodud. Maloin mam kerazi bohatan pridanijan: paltin, poimdud pühkmed, käzipaikad, räcnäd venuiba nügüd’ sundugas lugemata. Heimokundale ženihon polespäi, kaikile svatuile i svatjoile verodme pidi antta edespei laditud lahjad.

Sajas seižui bučil olut, riktihe härganhul žardud liha i tamanod savustiba purul sur’kuluil blödoil. Kalanikad kacuiba kadehenke keittud, žardud i solatud kalha heil oli mel’ jäl’ghe sajad mända kalatamha. Kanakeitoz pästi čoman sömduhun i oli kuti päivitadud päiväižel, mugoi se oli razvakaz. Mured kartohk suli sus. St’оklan vuitte studen’ hošti razvan tippuil i vedi pästta sül’gid. Munid, kurnikoid, erazvuiččid pirgoid, kalitkoid i kürzid oli märata. Rusked bol, garbol, solatud sened, solatud kapust i meripihkasine murikaine silitiba sil’mid. Naku oli sur’ sömine! Adivod söiba, joiba čihegehesai, guleiba nedalin, svatud, šurjakod i küdud vähäižel toraziba, no sen täht völ enambal mel’düiba udhe heimokundaha, i kaik oliba lujas ozakahad i agjata täuduližed.

Mušt Malanjan sajas sanutas roduspäi rodhu, miku znam sur’t vepsläšt adivoičetust.

I meiden päivil-ki, konz emägad lükeidaba sömjäl’ged stolalpäi praznikan jäl’ghe, ohkaba:

Kut äi putui söndad tehta!
Miku Malanjan svad’bale!..