Last updated texts

New texts

October 05, 2022

16:50
Farisei da maksuloinkeriäjy (Нина Шибанова), Livvi
15:22
Iisus piästäy kymmene prokuazal voimattomua (Нина Шибанова), Livvi
10:38
Täijyt (Ирина Новак), Karelian Proper

October 04, 2022

22:49
"Verkua luajiimmo muga" (Nataly Krizhanovsky), Livvi
09:07
Diädih kaikki kodih (Ирина Новак), Karelian Proper
13:07
Himottah kodii et nosta (Александра Родионова), Livvi

October 06, 2022

00:05
Aino on akalla poika (Nataly Krizhanovsky), Karelian Proper
00:13
Aino oli akalla poiga (Nataly Krizhanovsky), Karelian Proper

October 03, 2022

19:04
Kuin luatkazie luajitaa (Ирина Новак), Karelian Proper
16:52
Tyrhy (Ирина Новак), Karelian Proper
10:24
Piiroit, škančat (Ирина Новак), Karelian Proper
18:57
Olimmo pavos (Александра Родионова), Livvi
10:26
Tapahus mečässä (Nataly Krizhanovsky), Karelian Proper

September 29, 2022

18:00
"Meil omii lapsii iellon" (Nataly Krizhanovsky), Livvi

September 28, 2022

10:37
Se oli Kard’alas (Александра Родионова), Ludian

September 23, 2022

21:56
"Enne meijän sijas äijü ruattih meččiä" (Nataly Krizhanovsky), Livvi
21:55
"Kondian minä näin" (Nataly Krizhanovsky), Livvi
21:54
"L’ähtiimmö müä siäneh..." (Nataly Krizhanovsky), Livvi

September 21, 2022

13:41
Syväin on Čilmiel (Александра Родионова), Livvi
18:17
Kalua pyvvimmö ijän kaiken (Александра Родионова), Livvi
12:27
Lapsel oli yönit’kettai (Александра Родионова), Ludian

September 20, 2022

09:24
Uutjärves voibi kirjuttua suuri kniigu (Александра Родионова), Livvi
09:36
Lapsennu harjaitettih ruadoh (Александра Родионова), Livvi

September 16, 2022

16:14
Bohattu mies da Luazari (Нина Шибанова), Livvi
14:13
Tuatto hyvin vastuau koinhävittäipoijan (Нина Шибанова), Livvi
12:23
Yöksynyh lammas da kavonnuh hobjud՚engu (Нина Шибанова), Livvi
11:08
Kut mužik i papadj lehmid vajehtiba (Нина Шибанова), Veps

September 19, 2022

10:02
Voinan aigah (Ирина Новак), Karelian Proper
10:43
Tervoa loajimma (Nataly Krizhanovsky), Karelian Proper

September 15, 2022

16:30
Kut mužik vedehižennopei papin vei (Нина Шибанова), Veps
15:38
Akoide vlast’ (Нина Шибанова), Veps
11:41
Kut mužik i kondi semenziba nagrišt (Nataly Krizhanovsky), Veps

September 14, 2022

15:58
Kondi, händikaz i reboi (Нина Шибанова), Veps
15:08
Ende eliba uk da ak (Нина Шибанова), Veps
14:21
Car’ Petr i mellišnik (Нина Шибанова), Veps

September 13, 2022

16:11
Sana gostile da ižändile (Нина Шибанова), Livvi
15:12
Ahtas veräi (Нина Шибанова), Livvi
14:18
Iisus piästäy naizen suovattan (Нина Шибанова), Livvi
12:58
Ku etto hyllänne riähkii, teidy hävitetäh (Нина Шибанова), Livvi

September 12, 2022

17:17
Aijan primietät (Нина Шибанова), Livvi
16:28
Jumal pidäy huolen omis lapsis (Нина Шибанова), Livvi
14:59
Iisus viärittäy fariseiloi da zakonanopastajii (Нина Шибанова), Livvi
11:57
Iisus da Velzevul (Нина Шибанова), Livvi
11:24
Iisus opastau molimahes (Нина Шибанова), Livvi
10:32
Marpu da Marija (Нина Шибанова), Livvi

September 10, 2022

14:36
Brus’a-kažiine (Александра Родионова), Ludian

September 09, 2022

16:56
Hyväsydämelline samarielaine (Нина Шибанова), Livvi
16:57
Keitinpiiraidu paštan (Александра Родионова), Ludian
12:46
Novva minuu! (Нина Шибанова), Livvi
12:16
Ken on vahnin (Нина Шибанова), Livvi

September 08, 2022

16:00
Iisusan muuttumine (Нина Шибанова), Livvi
14:29
Iisus syöttäy viizituhattu miesty (Нина Шибанова), Livvi
12:51
Irodu kyzelöy Iisussah näh (Нина Шибанова), Livvi
12:39
Iisus työndäy omii opastujii ruadamah (Нина Шибанова), Livvi

September 06, 2022

15:23
Kylväi (Нина Шибанова), Livvi
11:18
Suvaikkua teijän vihaniekkoi (Нина Шибанова), Livvi
10:51
Ozakkahat da ozattomat (Нина Шибанова), Livvi

September 07, 2022

16:33
Meil’ N’olgamdärves paistih m’agko (Nataly Krizhanovsky), Ludian
15:33
Ded’oi meil oli plenas (Nataly Krizhanovsky), Ludian

September 05, 2022

15:51
Iisus lähtöy Kapernaumaspäi (Нина Шибанова), Livvi
15:51
Iisus piästäy Simonan muatkoin da toizii voimattomii (Нина Шибанова), Livvi
15:50
Iisus Kapernauman sinagougas (Нина Шибанова), Livvi

September 02, 2022

12:55
Iivan Ristii (Нина Шибанова), Livvi
11:07
Iisusan roindu (Нина Шибанова), Livvi
09:30
Pereh olii meil (Nataly Krizhanovsky), Ludian

September 01, 2022

16:35
Zaharien kiitändymalittu (Нина Шибанова), Livvi
15:49
Marijan kiitändymalittu (Нина Шибанова), Livvi
15:00
Marija da Jelizaveta nähtäh toine tostu (Нина Шибанова), Livvi
14:30
Anheli tuou viestin Iisussah näh (Нина Шибанова), Livvi
14:03
KELLE TÄMÄ ON KIRJUTETTU (Нина Шибанова), Livvi
13:05
Anheli tuou viestin Iivan Ristijän roindah näh (Нина Шибанова), Livvi
11:09
Tverin karielaziin luona (Нина Шибанова), Karelian Proper
10:51
“Oman koin ikkunat” – uuži kniiga tverinkarielakši (Нина Шибанова), Karelian Proper

August 31, 2022

17:07
Iisussua nähäh Emmausin tiellä (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:46
Iisussa suutitah kuolomah (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:53
Iisussa Neuvokunnan ieššä (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:38
Petri kieltäytyy Iisussašta (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:21
Iisussa otetah kiini (Нина Шибанова), Karelian Proper

August 30, 2022

15:47
Juuta pettäy Iisussan (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:38
Kyšymyš kuollehista noušennašta (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:15
Pitäykö keisarilla makšua veruo? (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:02
Peittopakina kymmeneštä kultarahašta (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:54
Karjalakse pagižit? (Nataly Krizhanovsky), Ludian

August 29, 2022

14:09
Konša Jumalan Valtakunta tulou? (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:55
Luasari ta pohatta mieš (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:22
Peittopakina ounahašta konnunhoitajašta (Нина Шибанова), Karelian Proper

August 26, 2022

16:39
Armollini tuatto ta hänen kakši poikua (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:59
Peittopakina ekšyneheštä lampahašta ta katonehešta rahašta (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:33
Mitä makšau olla Iisussan opaššettavana? (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:13
Peittopakina šuurešta pruasniekašta (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:55
Elä ašeta iččieš toisie korkiemmalla (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:20
Ovi Jumalan Valtakuntah on kaitani (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:49
Iisussa parentau naisen šuovattana (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:01
Jumala huolehtiu meistä (Нина Шибанова), Karelian Proper

August 24, 2022

17:15
Marppa ta Muarie (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:56
Aššu miun peräššä! (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:33
Iisussa elävyttäy tytön ta parentau naisen (Нина Шибанова), Karelian Proper

August 23, 2022

17:11
Iisussa Gadaran muašša (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:28
Iisussa šelittäy peittopakinan kylväjäštä (Нина Шибанова), Karelian Proper