Last updated texts

New texts

August 12, 2020

10:03
Ent’iseštä elämäštä (Нина Шибанова), Karelian Proper

September 18, 2020

11:50
Vinpun oksad (Andrew Krizhanovsky), Veps
12:05
Uz’ käsk (Andrew Krizhanovsky), Veps
12:19
Toden Heng (Andrew Krizhanovsky), Veps
12:35
Te, tozi i elo (Andrew Krizhanovsky), Veps

July 19, 2020

20:32
Varaikat käskištonopendajid! (Andrew Krizhanovsky), Veps
19:49
Tarbiž-ik maksta nalogad kesarile? (Andrew Krizhanovsky), Veps
18:20
Pühäkodin puhtastamine (Andrew Krizhanovsky), Veps
19:41
Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe (Andrew Krizhanovsky), Veps
20:17
Küzund eläbzumižen polhe (Andrew Krizhanovsky), Veps
20:28
Kenen poig Messia om? (Andrew Krizhanovsky), Veps
19:26
Iisusal küzutas, kuspäi hänen vald om (Andrew Krizhanovsky), Veps
18:17
Iisus voikab Jerusaliman polhe (Andrew Krizhanovsky), Veps

September 13, 2020

22:58
Sana tegihe meheks (Andrew Krizhanovsky), Veps
18:38
Iisusan mahapanend (Andrew Krizhanovsky), Veps
18:51
Iisusan eläbzumine (Andrew Krizhanovsky), Veps

September 16, 2020

13:50
Sai Kanas (Andrew Krizhanovsky), Veps
13:00
Jumalan Vodnaz (Andrew Krizhanovsky), Veps
12:49
Joan Valatai sanub, ken hän om (Andrew Krizhanovsky), Veps
13:14
Iisusan ezmäižed openikad (Andrew Krizhanovsky), Veps

August 02, 2020

13:05
Pühäkodin murendamine (Andrew Krizhanovsky), Veps
13:23
Lopun ezmäižed znamad (Andrew Krizhanovsky), Veps
12:50
Lesken lahj (Andrew Krizhanovsky), Veps

June 26, 2020

08:12
Pühä Heng tuleb Abutajaks (Andrew Krizhanovsky), Veps
07:48
Petr möst hül’gäidab Iisusad (Andrew Krizhanovsky), Veps
18:49
Rahad ei olgoi elon päazj (Валентина Старкова), Veps
18:57
Rahvaz varastab tundmuzznamad (Валентина Старкова), Veps

September 09, 2020

10:54
Petr hül’gaidab Iisusan (Andrew Krizhanovsky), Veps
10:19
Kaks’ sur’t vešt (Andrew Krizhanovsky), Veps
12:58
Iisusan surm (Andrew Krizhanovsky), Veps
10:56
Iisusad nagrdas (Andrew Krizhanovsky), Veps
12:28
Iisus vedas nagloičemha ristha (Andrew Krizhanovsky), Veps

June 24, 2020

19:08
Petr hül’gäidab Iisusan (Andrew Krizhanovsky), Veps
17:22
Ozoitezstarin suren praznikan polhe (Валентина Старкова), Veps
17:25
Om-ik Iisus Messia? (Andrew Krizhanovsky), Veps
15:56
Midä maksab olda Iisusan openikan? (Andrew Krizhanovsky), Veps
18:43
Pagan heng pördase (Валентина Старкова), Veps

July 05, 2020

16:38
Pauk, kudamb tuleb openikoile (Andrew Krizhanovsky), Veps
11:57
Midä käskabunikaspäi varastadas (Andrew Krizhanovsky), Veps
12:22
Mehen Poigan päiv (Andrew Krizhanovsky), Veps
11:54
Manitesiden, prostindan i uskondan polhe (Andrew Krizhanovsky), Veps
16:14
Lesk’ i värmeline sudj (Andrew Krizhanovsky), Veps
12:07
Konz Jumalan valdkund tuleb? (Andrew Krizhanovsky), Veps
16:02
Kelaz pertinpidäi (Andrew Krizhanovsky), Veps
11:38
Käskišt i Jumalan valdkund (Andrew Krizhanovsky), Veps
12:04

June 29, 2020

22:31
Ozoitezstarin segoinuden lambhan polhe (Andrew Krizhanovsky), Veps
22:08
Kadonu raha (Andrew Krizhanovsky), Veps

July 08, 2020

22:20
Ozoitezstarin kümnen kuldaižen rahan polhe (Andrew Krizhanovsky), Veps

June 22, 2020

19:26
Openikoiden uskondad kodvdas (Andrew Krizhanovsky), Veps
19:19
Opalaspäi ihastushe (Andrew Krizhanovsky), Veps
14:55
Mirun lämoi (Andrew Krizhanovsky), Veps
14:49
Mir kandab vihan Iisusan läheližiden päle (Andrew Krizhanovsky), Veps
14:48
Mir kandab vihan Iisusan läheližiden päle (Andrew Krizhanovsky), Veps
14:45
Minä lähten tägäpäi (Andrew Krizhanovsky), Veps
13:27
Miččen tarbiž olda adivole (Andrew Krizhanovsky), Veps

August 11, 2020

11:30
Olgat herkhil! (Andrew Krizhanovsky), Veps
12:01
Ken om vanhemb? (Andrew Krizhanovsky), Veps
11:39
Juda möb Iisusan (Andrew Krizhanovsky), Veps
11:24
Jerusalim pandas mantazale (Andrew Krizhanovsky), Veps

June 21, 2020

16:59
Mehed ei uskkoi (Andrew Krizhanovsky), Veps
16:23
Magdalan Maria i openikad kaumal (Andrew Krizhanovsky), Veps
16:52
Marfa i Maria (Валентина Старкова), Veps

June 20, 2020

08:22
Ken kirjuti neniden azjoiden polhe (Andrew Krizhanovsky), Veps
19:35
Ken om ozakaz (Валентина Старкова), Veps

June 19, 2020

11:28
Jumalan Poigan valdan ozutajad (Andrew Krizhanovsky), Veps
11:16
Jumalan Poigan vald (Andrew Krizhanovsky), Veps
18:20
Käskabunik, kudamb varastab ičeze ižandad (Валентина Старкова), Veps
19:15
Keda tarbiž varaita? (Валентина Старкова), Veps

June 18, 2020

21:19
Joan Valatai i Messia (Andrew Krizhanovsky), Veps
21:09
S’iwhka-burka, veščaja kaburka (Нина Шибанова), Karelian Proper
18:41
Siämäjärven kangastus – saga (Нина Шибанова), Livvi
14:00
Karjalaisen liäke on kyly ta terva (Нина Шибанова), Karelian Proper

June 27, 2020

18:02
Varaikat koiverdelust (Валентина Старкова), Veps
14:42
Sil’m om hibjan lamp (Валентина Старкова), Veps

June 16, 2020

07:51
Iisusan surm (Andrew Krizhanovsky), Veps
18:56

June 15, 2020

19:53
El’et’t’ih muamo i kakši poigi̮a... (Нина Шибанова), Karelian Proper
19:39
Mie šyn’n’yin Šuwrella Plоskoilla... (Нина Шибанова), Karelian Proper
19:24
Ka mie viel’ä tuaš šanon teil’äš... (Нина Шибанова), Karelian Proper
18:49
Ka miwla jo on šes’d’es’at’ l’et... (Нина Шибанова), Karelian Proper
07:58
Iisusan mahapanend (Andrew Krizhanovsky), Veps
11:35
Iisus ülenzoitab Jumalad (Andrew Krizhanovsky), Veps

June 14, 2020

17:17
Iisusan loičend openikoiden poles (Andrew Krizhanovsky), Veps
07:25
Iisus voideltas Vifanias (Andrew Krizhanovsky), Veps
07:06
Iisus ülembaižen papin edes (Andrew Krizhanovsky), Veps

June 23, 2020

16:32
Iisus voikab Jerusaliman polhe (Andrew Krizhanovsky), Veps

June 13, 2020

07:28
07:22
Iisus tervehtoitab kunigahan radnikan poigan (Andrew Krizhanovsky), Veps

June 11, 2020

21:33
21:29
Miän baba pagiz’i... (Нина Шибанова), Karelian Proper
21:20
Mežuivalla šeiččemen vuotta järel’d’äh päin... (Нина Шибанова), Karelian Proper
21:10
Nu, a mid paiss?.. (Нина Шибанова), Karelian Proper
21:04
Mie olen S’emnowskoist kyl’äst... (Нина Шибанова), Karelian Proper
20:52
El’et’t’ih ukko da akka, ei ollun heil’ lapšii... (Нина Шибанова), Karelian Proper
20:38
Kun’ mie kažvoin ka... (Нина Шибанова), Karelian Proper
20:17
Ka el’ett’ih ukke da akka... (Нина Шибанова), Karelian Proper
19:59
El’ettih ukke da akka... (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:24
Meččähine da ekolougii (Нина Шибанова), Livvi