Last updated texts

New texts

March 05, 2019

February 21, 2019

18:23
Iisusan sugu (Luk. 3:23-38) (Nataly Krizhanovsky), Vepsian

February 18, 2019

15:29
Voikud (Nataly Krizhanovsky), Vepsian

February 11, 2019

16:35
Joan Valatai (Andrew Krizhanovsky), Vepsian

February 09, 2019

23:37
Solomonan muštatišed (Andrew Krizhanovsky), Vepsian
19:03
Moiran pričopk (Andrew Krizhanovsky), Vepsian
17:09
Peloine- bul’u (Andrew Krizhanovsky), Vepsian
16:37
Kut kävin’ mecoid’ samha (Andrew Krizhanovsky), Vepsian
16:32
Kuldaižed vepsläižed sanad (Andrew Krizhanovsky), Vepsian
16:29
Koume sebrad – üks’ vägi (Andrew Krizhanovsky), Vepsian
16:00
Paginklub tegi ühthevedoid (Andrew Krizhanovsky), Vepsian
15:55
15:54
Kut mužik jäi emagįhe (Andrew Krizhanovsky), Vepsian
15:52
Kut mina kond’g’alo putuin' (Andrew Krizhanovsky), Vepsian
15:50
Karjala om minun elo! (Нина Шибанова), Vepsian
16:54
Jatkta radod kodikeliden kaičendan poles (Нина Шибанова), Vepsian

February 08, 2019

19:14
Tehkam männuden voden ühthevedod! (Nataly Krizhanovsky), Vepsian
18:46
Eliba uk da mamš (Nataly Krizhanovsky), Vepsian
19:13
Karjalan tedomehed Estonias (Нина Шибанова), Vepsian

February 07, 2019

09:51
Melentartuz’ praznikaha ei sambu! (Нина Шибанова), Vepsian
10:11
Šanon omašta talošta (Нина Шибанова), Karelian
10:11
Šanon kot’iašteista (Нина Шибанова), Karelian
10:11
Pyytimä kalua (Нина Шибанова), Karelian
10:11
L’iinua, pelvašta ta villua (Нина Шибанова), Karelian
10:11
Kylyö lämmittimä (Нина Шибанова), Karelian
10:11
Kuin ennen šuoriuhuttih (Нина Шибанова), Karelian
10:11
Paistoma kakkarua, šankie, leipyä (Нина Шибанова), Karelian
10:11
Košella (Нина Шибанова), Karelian
10:11
Varžinaiskarielah da VepKar-korpussah näh (Andrew Krizhanovsky), Karelian
10:10
Ol’i ličen’joita vs’aakuoloita (Нина Шибанова), Karelian
10:10
Slifk, voi (Нина Шибанова), Ludian
10:10
Lehme (Нина Шибанова), Ludian
10:10
Pelvas (Нина Шибанова), Ludian
10:10
Poro (Нина Шибанова), Ludian
10:09
Midä ol’i pert’issä en’n’ein (Нина Шибанова), Karelian
10:09
10:09
Pid’ijägo Työ žiivattua? (Нина Шибанова), Karelian
10:09
Mie naduumaičiin naija (Нина Шибанова), Karelian
10:08
Žiivattua l’eikatah šugüžül’l’ä (Нина Шибанова), Karelian
10:08
Lapšet kizattih (Нина Шибанова), Karelian
10:08
Pien’et lapšet (Нина Шибанова), Karelian
10:08
Il’l’a (Нина Шибанова), Karelian
10:08
Oma kylä (Нина Шибанова), Karelian
10:08
Suad’iba (Нина Шибанова), Karelian
10:08
Kuin šaneldih šuarnua (Нина Шибанова), Karelian
10:07
Lapšen vied’ih pahaččazet (Нина Шибанова), Karelian
10:06
Lašta kyl’vet’t’i buabo (Нина Шибанова), Karelian
10:06
R’iähis’tä (Нина Шибанова), Karelian
10:06
Omahizet i sus’iedat (Нина Шибанова), Karelian
10:06
Omah kyläh nähen šanon (Нина Шибанова), Karelian
03:36
Kirjutajad lähteba Tartuhu (Нина Шибанова), Vepsian
03:44
Kirjav elo – nece om kebn! (Нина Шибанова), Vepsian
00:00
Kipinä vaumičese jubilejaks (Нина Шибанова), Vepsian
03:40
Karjalan uded vezad (Нина Шибанова), Vepsian
03:45
Hüviš meliš oldes (Нина Шибанова), Vepsian
03:50
Hüväd lugemišt! (Нина Шибанова), Vepsian

February 06, 2019

20:45
Аk pagižiškanz (Nataly Krizhanovsky), Vepsian
19:31
Kirjavad nitid (Нина Шибанова), Vepsian
21:53
Kirjad rahvahaližil kelil (Нина Шибанова), Vepsian
23:46
Kirj om abunik istorij an kaičendas (Нина Шибанова), Vepsian
22:03
Kipinä-kulugendlehtez sai korktan pauklahjan (Нина Шибанова), Vepsian
23:48
Kezalebule hüväs meles (Нина Шибанова), Vepsian
22:28
Keväz’ da gnomad (Нина Шибанова), Vepsian
22:15
Keša-popugai da Barsik-kaži (Нина Шибанова), Vepsian
22:14
Kelen, literaturan da istorijan institutale täudui 85 vot (Нина Шибанова), Vepsian
19:36
Karjalan rahvahiden sebran adivoiš (Нина Шибанова), Vepsian
22:02
Karjalan rahvahan lehtesele – 25 vot! (Нина Шибанова), Vepsian
22:29
Karjalaižed holduba kodikelen tulijas aigas (Нина Шибанова), Vepsian
21:37
Karina Karimovna (Нина Шибанова), Vepsian
22:15
Kargus eläi mez’ (Нина Шибанова), Vepsian
21:04
Kargaidajad lindudHronika-kirjutez (Нина Шибанова), Vepsian
19:33
Kalliž praznik – Vägestusen päiv (Нина Шибанова), Vepsian
23:59
Kalatez voib tulda mel’he kaikuččele (Нина Шибанова), Vepsian
23:47
Kalagen školha tuli ani uz’ lager’ lapsiden täht (Нина Шибанова), Vepsian
21:53
Kaks’kümne vot ühthižradole Barencan regionas (Нина Шибанова), Vepsian
23:49
Kaks’kümne viž vot ühtes! (Нина Шибанова), Vepsian
23:51
Kaks’ tedotöd vepsän kelen polhe (Нина Шибанова), Vepsian
21:50
Kaivajan päiv Kalages (Нина Шибанова), Vepsian
22:07
Kaikid paremb aig elos! (Нина Шибанова), Vepsian
23:56
Kaiken lämil sanoil johtuteli kodimad... (Нина Шибанова), Vepsian
21:50
Kaikam toine tošt! (Нина Шибанова), Vepsian
23:59
Kaik-se vastsihe kacmata pätandaha (Нина Шибанова), Vepsian
19:40
Kädekahad vepsläižed mastarid (Нина Шибанова), Vepsian
23:43
Jumal andoi minei ozan (Нина Шибанова), Vepsian
23:57
Joukvestišton forum Karjalas (Нина Шибанова), Vepsian
22:32
Jogavozne kodvind kodikelen tedoiš (Нина Шибанова), Vepsian
19:40
Jelena Kozlova. Kundletomad suksed (Нина Шибанова), Vepsian
19:38
Jelena Kozlova. Kundletomad suksed (Нина Шибанова), Vepsian
21:54
Jäti suren jäl’gen Karjalan kul’turaha (Нина Шибанова), Vepsian
21:19
Jäl’gidentedai (Нина Шибанова), Vepsian
21:40
Jäl’ged (Нина Шибанова), Vepsian
22:11
Isogaisa – šamanoiden praznik (Нина Шибанова), Vepsian
21:37
Irdaližed pirdkuvad (Нина Шибанова), Vepsian
19:30
Ilokaz da razvakaz praznik edel sur’t pühäd (Нина Шибанова), Vepsian
21:40
Ik söda pil’ved? (Нина Шибанова), Vepsian
21:51
Ihastoita edemba-ki ičeiž lugijoid! (Нина Шибанова), Vepsian
22:14
Igän muštam, igän kaičem (Нина Шибанова), Vepsian
21:56
Ičeze elod omišti tedole (Нина Шибанова), Vepsian
22:00
Ičein male minä pajatan... (Нина Шибанова), Vepsian
22:30
Hüväd azjad kul’turan kaičendan täht (Нина Шибанова), Vepsian