Last updated texts

New texts

June 04, 2020

15:49
Enzi kieran nägin rakkat (Нина Шибанова), Ludian
15:31
Ende ur’adnikke oli Priäžäs (Нина Шибанова), Ludian
15:28
Lähtimme evakuacaih (Нина Шибанова), Ludian
15:21
Kui bombittih Priäžäd (Нина Шибанова), Ludian
15:16
Stupiimme kolhozah (Нина Шибанова), Ludian
14:36
Vakkazet (Нина Шибанова), Karelian Proper
13:52
Irod küzeleb, ken Iisus om (Валентина Старкова), Veps
13:42
Jöt’kin issunda (Нина Шибанова), Karelian Proper
13:19
Kuin mie kondieda n’äin (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:33
Iisus tüništoitab torokan (Валентина Старкова), Veps
11:53
Iisusan todesižed heimod (Валентина Старкова), Veps
11:49
Kuna pandas lamp (Валентина Старкова), Veps
11:44
Kut el’geta ozoitezstarinad semendajan polhe (Валентина Старкова), Veps
11:39
Kuin šuaha rebuo (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:28
Hukan n’eičči il’vewš (Нина Шибанова), Karelian Proper
09:20
Jud’eničale vastah (Нина Шибанова), Ludian
09:09
Opät’ tuldah krasnuoit (Нина Шибанова), Ludian
14:28
Iisus sötab vižtuhad mužikad (Andrew Krizhanovsky), Veps

June 03, 2020

17:59
Kuin nahka luad’ie owfčinakši (Нина Шибанова), Karelian Proper
17:44
Ruis’рuwstаh n’äh (Нина Шибанова), Karelian Proper
17:27
Kuin pär’et’t’ä srugitah (Нина Шибанова), Karelian Proper
17:14
Sv’atkina kuwndelomašša (Нина Шибанова), Karelian Proper
17:01
Kuin talvella nuoriz’o gul’aijah (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:59
Rokakši vain paissiksi (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:49
Miwn iz’än’d’ä šanel’i... (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:47
Semendai (Валентина Старкова), Veps
16:40
Naižed, kudambad oliba Iisusanke (Валентина Старкова), Veps
16:40
Kuin suad’bua kizattih (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:31
N’iär’it’ykšet i muwt šanonnat (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:08
Priäžäs maidod vaihtamas (Нина Шибанова), Ludian
14:33
Gord’ejou da Naamou puututtih pl’enah (Нина Шибанова), Ludian
11:57
Pagin d’uamal (Нина Шибанова), Ludian
11:41
Kui diedo oli karaulas (Нина Шибанова), Ludian
16:03
Karjalaisien tervehyš ta vointi šyrjäštä kaččuon (Нина Шибанова), Karelian Proper

June 02, 2020

20:10
Joan Valatajan küzund Iisusale (Валентина Старкова), Veps
14:31
Poslovičat (Нина Шибанова), Karelian Proper
13:14
Lapšin viržyz’ie (Нина Шибанова), Karelian Proper
13:23
Kuin šiäd’ä šanotah (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:41
Kaks’ sauvojad (Валентина Старкова), Veps
12:34
Pu i plodud (Валентина Старкова), Veps
12:32
Mid’ä meil’ä paissetah (Нина Шибанова), Karelian Proper

June 01, 2020

19:48
Voine tuli Penduoižih (Нина Шибанова), Ludian
15:59
Pelvahan kez’riän’d’ä i kuvonda (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:50
Pelvahan kažvatanda i t’yökši luajinda (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:40
Ende nalogat pandih eläid müöti (Нина Шибанова), Ludian
15:31
Mid’ä luajittih tuohešta (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:21
Šuarna (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:32
Pelduoižen külän rodukundat (Нина Шибанова), Ludian
15:12
El’et’t’ih d’iedo da buabo... (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:04
El’iäs’s’eh n’äl’l’äšty yks’i hukka... (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:39
Mie šynnyin S’el’čašša... (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:09
L’äks’imä meččih... (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:05
Kakši t’yt’ös’t’ä... (Нина Шибанова), Karelian Proper
13:46
Kyl’ä Gorčova... (Нина Шибанова), Karelian Proper
13:39
Ennen miän kyl’ä... (Нина Шибанова), Karelian Proper
13:27
El’et’t’ih... (Нина Шибанова), Karelian Proper
13:13
Ozavad i ozatomad (Валентина Старкова), Veps
13:10
Iisus tegeb tervhikš läžujid (Валентина Старкова), Veps
13:05
Kaks’toštkümne apostolad (Валентина Старкова), Veps
12:28
Voib-ik sobatan tervehtoitta mehid? (Валентина Старкова), Veps
12:22
Sobatan ižand (Валентина Старкова), Veps
10:35
Pelduoižen rahvahan ven’alaižet famil’ait (Нина Шибанова), Ludian
10:28
Man’a-vaskiden naglaižiden ker suadu (Нина Шибанова), Ludian
09:46
Agd’an St’opan (Нина Шибанова), Ludian
09:42
Tin’t’un Vas’a (Нина Шибанова), Ludian
09:37
Tin’t’un Iivan (Нина Шибанова), Ludian
09:28
L’evoskan Iivan an pereh (Нина Шибанова), Ludian

May 30, 2020

08:14
Iisus tabatas (Andrew Krizhanovsky), Veps
08:05
Iisus suditas surmale (Andrew Krizhanovsky), Veps
08:00
Iisus suditas surmale (Andrew Krizhanovsky), Veps
07:57
Iisus suditas surmale (Andrew Krizhanovsky), Veps
07:39
Iisus sötab vižtuhad mest (Andrew Krizhanovsky), Veps
07:29
Iisus sanub, ken händast möb (Andrew Krizhanovsky), Veps

May 29, 2020

15:16
En’n’en kar’ielašša... (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:10
Ennen kar’ielazet bohatat... (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:05
T’iäl’ä, paikal’l’in’e kar’iela... (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:59
Ka miän kyl’än luona... (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:46
A en’n’en ol’i Ribinskaja volos’t’... (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:35
Enžis’t’äh ajelemma... (Нина Шибанова), Karelian Proper
00:15
Iisus ristas (Andrew Krizhanovsky), Veps

May 28, 2020

23:30
Iisus raccastab Jerusalimha (Andrew Krizhanovsky), Veps
15:13
Miän Vоlhоva kyl’ä... (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:08
Iel’l’ä kar’ielaz’iissa... (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:56
El’et’t’ih ukko... (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:42
El’et’t’ih briha da mi̮amo... (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:31
Jäin mie... (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:57
Ondrovat (Нина Шибанова), Ludian
11:28
Mišan Iivanan pereh (Нина Шибанова), Ludian
11:15
Mišan D’akun pereh (Нина Шибанова), Ludian
11:04
Ser’gövät (Нина Шибанова), Ludian
10:43
Titovat (Нина Шибанова), Ludian

May 27, 2020

20:27
Iisus raccastab Jerusalimha (Andrew Krizhanovsky), Veps
17:30
Käppi (Нина Шибанова), Ludian
17:11
D’akun Timuoin Kattid sulhaštettih viidančat (Нина Шибанова), Ludian
17:01
D’akun Tiniuoin pereh (Нина Шибанова), Ludian
16:50
Čurkinat (Нина Шибанова), Ludian
16:41
Mačči (Нина Шибанова), Ludian
16:07
It’köw muččon’e... (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:45
Myö pakšuh pagizemma... (Нина Шибанова), Karelian Proper