New texts

Last updated texts

December 08, 2021

16:30
Elkyä suutikkua (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:03
Jumala huolehtiu meistä (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:49
Jumala ta elot (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:18
Miilostinat, malittu ta pyhittämini (Нина Шибанова), Karelian Proper

December 07, 2021

16:27
Tykäkkyä omie vihamiehie (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:33
Ei pie pošiutuo (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:16
Huoruinnašta (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:08
Vihašta ta riijašta (Нина Шибанова), Karelian Proper

December 06, 2021

17:45
Iisussa ta Sakona (Нина Шибанова), Karelian Proper
17:41
Šuolana ta valona muailmašša (Нина Шибанова), Karelian Proper
17:12
Ken on ošakaš? (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:58
Iisussan maineh leviey (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:22
Iisussan enšimmäiset opaššettavat (Нина Шибанова), Karelian Proper

December 02, 2021

16:46
Iisussa lähtöy Galileijah (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:33
Juaveli muanittelou Iisussua (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:19
Iisussa kaššetah (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:08
Iivana Kaštaja (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:43
Jegiptistä tulo (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:07
Lapšien tappamini Viflejemissä (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:54
Pako Jegiptih (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:33
Päivännoušupuolen tietäjät (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 30, 2021

16:11
Iisussan šyntymä (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:38
Iisussan šuku (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:51
Kuuveštoistakymmeneš piä (Kuuveštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:23
Viiještoistakymmeneš piä (Viiještoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 29, 2021

16:20
Nelläštoistakymmmeneš piä (Nelläštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:00
Kolmaštoistakymmeneš piä (Kolmaštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:27
Kakšitoistakymmeneš piä (Kaheštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
13:20
Enžimäne piäYksitoistakymmeneš piä (Yheštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:41
Kymmeneš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 26, 2021

16:42
Yhekšäš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:29
Kahehšaš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 25, 2021

16:17
Šeiččimeš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:56
Kuuveš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper
13:08
Viiješ piä (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:19
Nelläš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 24, 2021

16:24
Kolmaš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:37
Toine piä (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 23, 2021

15:31
Enžimäne piä (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 22, 2021

22:37
El’ettih ukke da akka (Нина Шибанова), Karelian Proper
22:19
Ka el’ett’ih ukke da akka (Нина Шибанова), Karelian Proper
21:38
El’et’t’ih ukko da akk (Нина Шибанова), Karelian Proper
21:11
Kis-kas, kaz’iz’en’i (Нина Шибанова), Karelian Proper
21:04
Arvawtukšet (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:36
S’iwhka-burka, veščaja kaburka (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 21, 2021

18:33
El’et’t’ih muamo i kakši poigi̮a (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:06
Kakši pakas’t’a (Нина Шибанова), Karelian Proper
13:44
Sv’atkina kuwndelomašša (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 20, 2021

20:55
Poslovičat (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:19
Lapšin viržyz’ie (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 19, 2021

15:59
Šuarna (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:40
El’et’t’ih d’iedo da buabo (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:14
El’iäs’s’eh n’äl’l’äšty yks’i hukka (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:35
Kakši t’yt’ös’t’ä (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:10
El’et’t’ih ukko da akka (Нина Шибанова), Karelian Proper
10:55
Duwhana... (Нина Шибанова), Karelian Proper
10:48
Mužikka l’äks’i meččäh (Нина Шибанова), Karelian Proper
10:43
Os’indala, os’indala (Нина Шибанова), Karelian Proper
10:29
Tuwr’in-tawr’in, rebozen (Нина Шибанова), Karelian Proper
10:15
El’et’t’ih ukko da akka (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 18, 2021

21:59
El’et’t’ih ukko da akka (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:45
El’et’t’ih briha da mi̮amo (Нина Шибанова), Karelian Proper
16:27
Riw-raw, reboz’en’i (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:56
It’köw muččon’e meččäz’iis’s’ä (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:18
Oi-jon, oi-jon, Ogo-čikko (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:51
S’ežo ol’i pappi (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:09
Kolmattakymmendä kahekšaš piä (Kaheškymmeneškahekšaš piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:56

November 17, 2021

15:59
Kolmattakymmendä kuuveš piä (Kaheškymmeneškuuveš piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 15, 2021

16:10
Kolmattakymmendä viiješ piä (Kaheškymmenešviiješ piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:28
Kolmattakymmendä nelläš piä (Kaheškymmenešnelläš piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
13:06
Kolmattakymmendä kolmaš piä (Kaheškymmeneškolmaš piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:28
Kolmattakymmendä toine piä (Kaheškymmeneštoine piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 12, 2021

15:29
Kolmattakymmendä enžimäne piä (Kaheškymmenešenžimäne piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:26
Kakšikymmeneš piä (Kaheškymmeneš piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 10, 2021

16:23
Yhekšäštoistakymmeneš piä (Yhekšäštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:43
Kahekšaštoistakymmeneš piä (Kahekšaštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper

November 08, 2021

15:40
Šeiččimeštoistakymmeneš piä (Šeiččimeštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:26
Kuuveštoistakymmeneš piä (Kuuveštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper
12:49
Viiještoistakymmeneš piä (Viiještoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper

October 29, 2021

15:27
Nelläštoistakymmeneš piä (Nelläštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper

October 27, 2021

16:23
Kolmaštoistakymmeneš piä (Kolmaštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper

October 26, 2021

17:08
Kakšitoistakymmeneš piä (Kaheštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper

October 25, 2021

16:54
Yksitoistakymmeneš piä (Yheštoista piä) (Нина Шибанова), Karelian Proper

October 22, 2021

16:33
Kymmeneš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:52
Yhekšäš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper

October 19, 2021

14:58
Kahekšaš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper
11:15
Šeiččimeš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper
10:34
Sygyzyn lähtö (Нина Шибанова), Livvi
10:26
ČASTUŠKUA (Нина Шибанова), Livvi

October 18, 2021

16:13
Kuuveš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper
15:32
Viiješ piä (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:59
Nelläš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper
14:38
Kolmaš piä (Нина Шибанова), Karelian Proper

October 15, 2021

15:44
Toine piä (Нина Шибанова), Karelian Proper

October 14, 2021

14:32
Enžimäne piä (Нина Шибанова), Karelian Proper

September 23, 2021

16:06
Oma valgei valdaine (Нина Шибанова), Livvi
15:26
Valgiet gribazet (Нина Шибанова), Livvi
15:15
Ammuzes kaivozes läpettäy kuu... (Нина Шибанова), Livvi