New texts

Last updated texts

October 05, 2022

16:55
Iisus vastuau lapsii (Нина Шибанова), Livvi
16:19
Farisei da maksuloinkeriäjy (Нина Шибанова), Livvi
16:08
Leskiakku da sud՚d՚u (Нина Шибанова), Livvi
15:43
Ristikanzan Poijan päivy (Нина Шибанова), Livvi
15:25
Konzu tulou Jumalan valdu muale? (Нина Шибанова), Livvi
15:13
Iisus piästäy kymmene prokuazal voimattomua (Нина Шибанова), Livvi
14:58
Midä käskyläzes kyzytäh (Нина Шибанова), Livvi
14:48
Muanituksih, prosken՚n՚ah da uskoh näh (Нина Шибанова), Livvi
09:48
Kezan kuvad: piened muažemad (Александра Родионова), Ludian

October 04, 2022

08:57
Diädih kaikki kodih (Ирина Новак), Karelian Proper

October 03, 2022

18:26
Kuin luatkazie luajitaa (Ирина Новак), Karelian Proper
10:13
Piiroit, škančat (Ирина Новак), Karelian Proper
10:06
Täijyt (Ирина Новак), Karelian Proper

September 30, 2022

16:05
Aino on akalla poika (Nataly Krizhanovsky), Karelian Proper
15:19
Aino oli akalla poiga (Nataly Krizhanovsky), Karelian Proper

September 28, 2022

10:37
Se oli Kard’alas (Александра Родионова), Ludian

September 20, 2022

11:06
Syväin on Čilmiel (Александра Родионова), Livvi
10:57
Kalua pyvvimmö ijän kaiken (Александра Родионова), Livvi
10:43
Olimmo pavos (Александра Родионова), Livvi
10:29
Himottah kodii et nosta (Александра Родионова), Livvi
09:18
Uutjärves voibi kirjuttua suuri kniigu (Александра Родионова), Livvi
08:52
Lapsennu harjaitettih ruadoh (Александра Родионова), Livvi

September 16, 2022

15:35
Bohattu mies da Luazari (Нина Шибанова), Livvi
14:45
Viizas taloinkaččoi (Нина Шибанова), Livvi
13:30
Voinan aigah (Ирина Новак), Karelian Proper
12:35
Tuatto hyvin vastuau koinhävittäipoijan (Нина Шибанова), Livvi
12:04
Yöksynyh lammas da kavonnuh hobjud՚engu (Нина Шибанова), Livvi
10:36
Kut mužik i papadj lehmid vajehtiba (Нина Шибанова), Veps
09:59
Kut mužik pagastaspei grähid’ sai (Нина Шибанова), Veps

September 15, 2022

15:54
Kut mužik vedehižennopei papin vei (Нина Шибанова), Veps
13:54
Akoide vlast’ (Нина Шибанова), Veps

September 14, 2022

20:18
Lapsel oli yönit’kettai (Александра Родионова), Ludian
16:13
Kut mužik i kondi semenziba nagrišt (Нина Шибанова), Veps
15:36
Kondi, händikaz i reboi (Нина Шибанова), Veps
15:14
Kut meca-ak besedale tuli (Нина Шибанова), Veps
14:34
Ende eliba uk da ak (Нина Шибанова), Veps
12:52
Car’ Petr i mellišnik (Нина Шибанова), Veps

September 13, 2022

16:37
Midä maksau olla Iisusan opastujannu? (Нина Шибанова), Livvi
16:18
Arbaituspagin suureh pruazniekkah näh (Нина Шибанова), Livvi
15:52
Sana gostile da ižändile (Нина Шибанова), Livvi
15:35
Iisus piästäy voimattoman miehen suovattan (Нина Шибанова), Livvi
15:23
Iisus žiälöiččöy Jerusalimua (Нина Шибанова), Livvi
14:50
Ahtas veräi (Нина Шибанова), Livvi
14:22
Gorčitsan siemen da muijotes (Нина Шибанова), Livvi
13:03
Iisus piästäy naizen suovattan (Нина Шибанова), Livvi
12:38
Ku etto hyllänne riähkii, teidy hävitetäh (Нина Шибанова), Livvi

September 12, 2022

17:04
Aijan primietät (Нина Шибанова), Livvi
16:53
Ei rauhua, vaiku riidua (Нина Шибанова), Livvi
16:38
Ižändiä vuottai käskyläine (Нина Шибанова), Livvi
16:00
Jumal pidäy huolen omis lapsis (Нина Шибанова), Livvi
15:38
Arbaituspagin mielettömäs bohatas (Нина Шибанова), Livvi
15:22
Kedä pidäy varata (Нина Шибанова), Livvi
15:09
Varakkua hyväkse heittelendiä (Нина Шибанова), Livvi
13:01
Iisus viärittäy fariseiloi da zakonanopastajii (Нина Шибанова), Livvi
12:44
Silmy on rungan lampu (Нина Шибанова), Livvi
12:28
Rahvas prižmitäh tunnusmerkii (Нина Шибанова), Livvi
12:14
Ken on ozakas? (Нина Шибанова), Livvi
12:05
Paganhengi menöy järilleh ristikanzah (Нина Шибанова), Livvi
11:37
Iisus da Velzevul (Нина Шибанова), Livvi
10:57
Iisus opastau molimahes (Нина Шибанова), Livvi
10:16
Marpu da Marija (Нина Шибанова), Livvi

September 10, 2022

15:25
Lyydilažen itkettäjän Anna Česnokovan 120-tazaigakse (Александра Родионова), Ludian
15:12
Muailmua on suuri, a toko lämmiä čupustu on vähä (Александра Родионова), Ludian
15:06
Frolanpäiv Mišinselgäs (Александра Родионова), Ludian
14:55
Hyvyz vard’oiččou tädä muailmad (Александра Родионова), Ludian
14:49
Gostih lyydilaižilluo: lyydilaine kuulugu-2022 (Александра Родионова), Ludian
14:34
Brus’a-kažiine (Александра Родионова), Ludian

September 09, 2022

17:00
Tervoa loajimma (Ирина Новак), Karelian Proper
15:50
Hyväsydämelline samarielaine (Нина Шибанова), Livvi
15:28
Iisus kiittäy Jumalua (Нина Шибанова), Livvi
15:16
Opastujat tullah järilleh (Нина Шибанова), Livvi
13:59
Keitinpiiraidu paštan (Александра Родионова), Ludian
13:15
Tapahus mečässä (Ирина Новак), Karelian Proper
12:58
12:40
Novva minuu! (Нина Шибанова), Livvi
12:29
Samarielazet ei vastata Iisussua (Нина Шибанова), Livvi
12:20
Ken ei ole teidy vastah, se on teijän puoleh (Нина Шибанова), Livvi
12:01
Ken on vahnin (Нина Шибанова), Livvi
11:38
Iisus myös pagizou omua kuolendua (Нина Шибанова), Livvi
11:20
Iisus ajau brihačus karulazen (Нина Шибанова), Livvi

September 08, 2022

15:12
Iisusan muuttumine (Нина Шибанова), Livvi
14:50
Iisusan noudajat (Нина Шибанова), Livvi
14:33
12:56
Iisus syöttäy viizituhattu miesty (Нина Шибанова), Livvi
12:44
Irodu kyzelöy Iisussah näh (Нина Шибанова), Livvi
12:25
Iisus työndäy omii opastujii ruadamah (Нина Шибанова), Livvi
12:04
11:15
Iisus Gerasan mual (Нина Шибанова), Livvi

September 06, 2022

16:44
Iisus tyynistyttäy järven (Нина Шибанова), Livvi
15:57
Iisusan toziomahizet (Нина Шибанова), Livvi
15:49
Kunne panna lampu (Нина Шибанова), Livvi
15:29
Iisus sellittäy arbaituspaginan kylväjäh näh (Нина Шибанова), Livvi
15:13
Kylväi (Нина Шибанова), Livvi
15:02
Naizet Iisusan joukos (Нина Шибанова), Livvi
14:12
Farisei da riähkähine naine (Нина Шибанова), Livvi
12:45
Iisus pagizou Iivan Ristijäh näh (Нина Шибанова), Livvi
12:35
Meil’ N’olgamdärves paistih m’agko (Nataly Krizhanovsky), Ludian
12:30
Iivan Ristii työndäy kyzelijöi Iisusan luo (Нина Шибанова), Livvi
12:19
Iisus elavuttau lesken poijan Nainan linnas (Нина Шибанова), Livvi
12:01
Iisus da suanpiällikkö (Нина Шибанова), Livvi