Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Vedelii ak da hänen satuz

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), p. 17-20

Vedelii ak da hänen satuz
(Veps)

7
1 Poigaižem, mušta minun sanad,
pidä meles minun käsköd:
[Poigaižem!
Pidä arvos Ižandad, siloi püžud elos,
i ala varaida nikeda, varaida vaiše händast.]
2 Mušta minun käsköd da elä,
kaiče minun opendusid kuti sil’mänterad.

3 Sido ned sinun sormihe,
kirjuta ned sinun südäimehe.

4 Sanu melevudele: «Sinä oled minun sizar!»,
i sinun melevuz’ linneb sinun ičhižen
5 i kaičeškab sindai toižen mužikan akaspäi,
verhaspäi, kudamb maniteleb pehmedoil vaihil.


6 Kerdan kacuin minä ičein pertin iknaha,
raudverkos läbi,
7 i nägištin sigä gruppan norid opendamatomid mužikoid,
a heiden keskes meletoman noren prihan.

8 Hän astui irdad poikpoli läz ristted,
i kärauzi akan kodinnoks
9 ehtal, ehthämäras, päivän pimedas,
öpimed jo läheni.

10 I kac, hänele vastha tuli naine,
vedeluzakan sobas da manitelijan meliš.

11 Änekaz da pidämatoi,
hänen jaugad ei püžugoi kodiš.

12 Konz irdal, konz ezitanhas,
kaikuččes sijas hän kaclese da varastab.

13 Hän tartui prihaze, tervehti händast,
huiktata kacui hänehe da sanui:
14 «Tämbei minä täutin zavetan i vein verhan.

Minai jäi lihad.
15 Sikš minä tulin sinei vastha,
miše löuta sindai, i, kac, löuzin.

16 Minä ladin sinun täht čomašti magaduzsijan
kirjavil Jegiptan kanghil,
17 minä čorskin niiden päle mirrad,
aloed da koricad.

18 Tule, zavodim iloičemha ühtes,
armastaškam toine tošt homendeshesai!

19 Minun mužikad ei ole kodiš,
hän läksi pit’käha matkaha.

20 Hän oti kerdale kukroižen hobedad,
tuleb kodihe vaiše täuden kun päivän

21 Naine maniti prihan hüvil sanoil,
pehmedoil vaihil sai händast kodihe.

22 Priha läksi naižen jäl’ghe,
kuti härg veičen alle, [i kuti koir čapihe],
kuti pedr oružjan alle.

23 Hän lendi verkoho kuti lind,
tedmata, miše sigä varastab surm,
i nol puskeb hänen maksan.


24 Kundelkat mindai, lapsed, kundelkat mindai,
pidägat meles minun sanad.

25 Ala pästa ičeiž südänt lähtmaha sen akan tele,
ala segoi matkas.

26 Äjid satati nece ak, vei kadondaha,
äjid vägevid vei surmaha.

27 Hänen kodinece om te toižhe mirhu,
se veb ani surman südäimehe.