Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Ken abutab, sille-ki abutadas

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), p. 29-32

Ken abutab, sille-ki abutadas
(Veps)

11
1 Värad veskad oma vastmel’he Ižandale,
oiged märičend hänele om mel’he.


2 Kus om ülendeluz, sigä huiktuz’-ki.
Ken om hilläine, senke om melevuz’.
[Konz koleb tozioiged, händast žalleitas,
varastamatoman ilon tob jumalatoman surm.]

3 Tozioiktan melevuz’ ohjandab händast,
a manitelijan rikob hänen kelastuz.


4 Bohatuz’ ei abuta vihan päivän,
a oigedmeližuz’ päzutab surmaspäi.


5 Oiktan tozi tegeb siledaks hänen ten,
a jumalatoi kadob ičeze jumalatomudehe.


6 Oiktoiden tozi päzutab heid,
uskmatoman rikob hänen uskmatomuz’.


7 Jumalatoman surmaha koleb hänen uskond,
ei ole midä varastada uskmatomaspäi.


8 Oigedmeline päzub pahaspäi,
a hänen tagut pahaze putub jumalatoi.


9 Ičeze sun sanoil koiverdelii veb kadogehe ičhižid,
a oigedmeližid päzutab el’genduz.


10 Tozioiktan oza om ihastuz kaikile,
jumalatoman kadond om praznik kaikile.


11 Tozioiktoiden blaslovindal libub lidn,
a jumalatomiden paginad veba sen kadondaha.


12 Vähämeline nagrab toižid rahvahan aigan,
a melev ištub vaikkulhu.


13 Kelenkandišii avaidab peitazjoid,
a todesine pidäb niid südäimes.


14 Konz om vähän opendust, rahvaz lankteb,
a konz om äi nevondoid, ka rahvahale om hüvä.


15 Pahad ladib ičeleze se, ken andab sanan verhan tagut,
a ken ei navedi mugošt, se päzub holišpäi.


16 Oigedmeline ak sab slavad [mužikale,
a ak, kudamb ei navedi oiktut, om pahemb kaikid.

Laškad oma gol’l’ad],
a radajad saba kodielod.


17 Hüväntegii mez’ ladib hüväd ičeze hengele,
a pahantegii murendab ičeze hibjan.


18 Jumalatoman rad om manitai,
a ken semendab hüväd, sab todesižen paukan.


19 Tozioiktuz’ veb eloho,
a ken tahtoib tehta pahad, se ecib ičeleze surmad.


20 Värmeližed oma Ižandale vastmel’he,
a vigatomad oma hänele mel’he.


21 Tozi om: paha ei kovata openduseta,
oiktan semen jäb elämaha.


22 Kuldrenghaine sigan nenas
mugoine om tolkutoi čoma naine.


23 Tozioiktan tahtod oma kaiken hüväd,
a jumalatoman tahtod veba vihaze.


24 Eraz jagab täudel kädel, i hänele vaiše ližatas,
a toine om skup andmaha, no kaiken-se jäb gol’l’aks.


25 Hüväntahtoi sab külläl,
ken toižid jotab, händast-ki jottas.


26 Ken sauptab villäd aitaha, sidä rahvaz prokl’anib,
a ken möb villäd, sidä kittas.


27 Ken ecib hüväd, se sab ozan,
a ken ecib vihad, sille se tuleb-ki.


28 Ken uskob vaiše ičeze kodieloho, se lankteb,
a oiktad linneba vihandad kuti lehted.


29 Ken veb ičeze pertin kadogehe, sab paukaks tullein,
vähämeline tegese melevan orjaks.


30 Oiktan satuz om elon pu,
melevan sanad kucuba kaikid.


31 Tozioiged sab jo man päl ičeze paukan,
a jumalatoi i grähkineičeze.