Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Toden sanad eläba igän

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), p. 32-35

Toden sanad eläba igän
(Veps)

12
1 Ken navedib nevondoid, se navedib tedod,
a ken ei navedi opendust, se om vähämeline.


2 Ižand armastab hüväsüdämelišt,
a vägivaldasišt hän sudib.


3 Värhudel mez’ ei voi püžuda,
a tozioktan jur’ ei likahta.


4 Hüvä ak om kuti venc ičeze mužikale,
a vedeliikuti hapatuz hänen luiš.


5 Tozioiktan tahtod oma oiktad,
a jumalatoman tahtodmanituz.


6 Jumalatomiden sanad veba verižehe ridaha,
tozioiktan sanad päzutaba heid.


7 Tuleb ozatomuz’i jumalatomad kadoba,
a tozioiktoiden kodi seižuškab.


8 Mest kittas hänen melen märas,
a värsüdäimeline sab vaiše hondostandan.


9 Paremba olda keskkät mehen, da rata ičeze täht,
mi pidäda ičtaze suren da eläda leibäta.


10 Tozioiged pidäb hol’t ičeze kodiživatoiš-ki,
a jumalatoman südäin om kova.


11 Ken pöudol radab, se püžub leibäs,
a ken ei kehta rata, se om vähämeline.

[Ken navedib vedämaha aigad vinad jodes,
se tob ičeze kodile pahan slavan.]

12 Jumalatoi ecib tunktas pahan verkoihe,
a tozioiktoiden jur’ om vahv.


13 Jumalatoi putub ridaha ičeze sanoiden tagut,
a tozioiged päzub ridaspäi.

[Hüvin tulijad armahtadas,
a ken tungese verajaha, ahtištab toižid.]

14 Mez’ sab külläks ičeze paginoiden pohjal,
a paukan sab ičeze käziden radol.


15 Vähämeline lugeb ičeze matkan oiktaks,
a melev om se, ken kundleb nevondoid.


16 Vähämeline sid’-žo ozutab ičeze taban,
a melev peitäb abidon.


17 Ken sanub sen, midä tedab, se sanub tot,
a vär todištai kelastab.


18 Eraz tühjanpagižii iškeb sanal kuti surel veičel,
a melevan sana tegeb tervheks.


19 Toden sanad eläba igän,
a kelhadvaiše pordoižen.


20 Manituz om pahantegijan südäimes,
a miruntegijal om ihastuz.


21 Tozioiktale ei tule nimittušt pahad,
jumalatomad saba pahad täudel märal.


22 Kelhad paginad oma Ižandale vastmel’he,
hän navedib, konz pagištas tot.


23 Melev mez’ peitäb ičeze tedoid,
a vähämeližen südäin ozutab ičeze vähämeližut.


24 Radajan käzi ižandoičeškab,
a lašk linneb käskabunikan.


25 Tusk painab mehen südänt,
a hüvä sana tegeb veslembaks.


26 Tozioiged ozutab ičeze läheližele matkan,
a jumalatomiden te veb heid segoidusihe.


27 Lašk ei keitä ičeze sališt,
a radajan mehen kodielo om kalliž.


28 Toden matkal om elo,
sen tel ei ole surmad.