Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Ižandan varaiduses

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), p. 39-43

Ižandan varaiduses
(Veps)

14
1 Melev ak ladib ičeze kodin,
a vähämeline murendab sen ičeze käzil.


2 Ken astub oiktad tedme, se varaidab Ižandad,
a kenen te om vär, se hondostab händast.


3 Vähämeližen su veb händast löndaha,
a melevan su varjoičeb melevut.


4 Kus ei ole härgid, sigä heinän purn om tühj,
no väkekahad härgäd andaba äi satust.


5 Todesine todištai ei kelasta,
a kelaz todištai pagižeb äjan tühjad.


6 Vedelii mez’ ecib melevut, no ei löuda,
a melevale sada tedoid om kebn.


7 Käte vähämeližes mehespäi,
kudamban paginoiš ed homaiče mel’t.


8 Melevan päazj om tedištada ičeze matk,
vähämeližen meletomuz’ veb segoidusihe.


9 Vähämeližed vaiše nagraba grähkid,
a tozioiktad oma hüväd.


10 Mez’ om üks’ ičeze gor’as,
ka hänen ihastusehe-ki niken ei voi tunktas.


11 Jumalatomiden pert’ murendase,
a tozioiktoiden pert’ änikoičeb.


12 Oma matkad, miččed ozutasoiš mehele oiktoikš,
no matkan lopus om surm.


13 Nagrandan keskes-ki erašti kibištab südänt,
dai ihastusen lopus voib olda tusk.


14 Kovasüdäimeline sab külläks ičeze matkoiš,
hüväsüdäimelineičeze.


15 Vähämeline uskob kaikehe, midä kuleb,
melev valičeb ičeze teid.


16 Melev varaidab pahut dai sirdäse sišpäi,
a vähämeline om käred i korgednenaine.


17 Tabakaz mez’ voib tehta tühjad,
a ken tegeb pahad ičeze tahtol, sidä niken ei navedi.


18 Opendamatoi sab ičeleze meletomut,
a melevad saba tedovencan.


19 Pahad kumardasoiš hüviden edehe,
jumalatomad koverdasoiš tozioiktoiden verajannoks.


20 Gol’l’ad ei navedigoi erašti hänen ičhižed-ki,
a bohatal om äi sebranikoid.


21 Ken ei navedi ičeze lähelišt, se tegeb grähkän,
a ken žalleičeb gollid, se om ozakaz.


22 Ei-ik segoikoi ned, ked tahtoiba toižile tehta pahad?
[Pahantegijad ei tekoi, mi oma armod da mi om armastuz,]
armod da hüvüz’ om nenil, ked meletaba hüväs.


23 Kaikuččes radospäi om liža,
a tühjad paginad oma ližatomad.


24 Melevad saba bohatusen vencan,
a vähämeližiden tühjuz’ ka se tühjuz’ om-ki.


25 Oiged todištai päzutab pahaspäi mehen hengen,
a vär todištai saneleb äi tühjad.


26 Ižandan varaiduses om vahv tugi,
i ičeze poigile hän om kaičendtaho.


27 Ižandan varaiduz om elon purde,
mitte kaičeb surman verkoišpäi.


28 Rahvahan sures märas kunigahan korged arv kazvab,
a penes märas knäzile om gor’a.


29 Tirpajal mehel om äi mel’t,
a tabakaz mez’ ozutab ičeze meletomut.


30 Laskav südäin tob hibjale elod,
a kadehuz’ tob luile hapatust.


31 Ken ahtištab gol’l’ad, se lajib ičeze Tegijad,
a ken Tegijad ülenzoitab, se abutab gol’l’ale.


32 Jumalatoman kükstas hänen pahuden tagut,
a tozioiktal surmas-ki om nadei.


33 Melevuz’ om melekahan südäimes,
vähämeližiden-ki keskes se ozutab ičtaze.


34 Tozioiktuz’ ülenzoitab rahvast,
zakonoiden kundlematomuz’ om rahvahiden huiged.


35 Kunigaz navedib melevad käskabunikad,
a ei navedi händast huigenzoitajid.