Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Ižandan varaiduses

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), p. 43-46

Ižandan varaiduses
(Veps)

15
1 [Viha rikob melevid-ki.]
Hüväsanaine vastuz ei anda sündumaha vihale,
a tabas sanutud sana libutab vihad.


2 Melevan sanad andaba hüvid tedoid,
a vähämeližen su lükäidab tühjid paginoid.


3 Joga sijas oma Ižandan sil’mäd,
ned nägeba hüvid i pahoid.


4 Hilläine sana om elon pu,
pidelematoi sana murendab mel’t.


5 Meletoi tacib polhe ičeze tatan nevondad,
a ken kundleb opendusid, se om melev.

[Äjas todes om sur’ vägi,
a jumalatomid juridenke nütkäitas maspäi.]

6 Tozioiktan pertiš om äi kodielod,
a jumalatoman liža sulab.


7 Melevan su semendab melevut,
a meletoman südäin ei.


8 Jumalatoman žertv om Ižandale vastmel’he,
a tozioiktan loičend om hänele mel’he.


9 Jumalatoman te om Ižandale vastmel’he,
a astujad toden tedme hän navedib.


10 Ken segoib matkas, sab kovan opendusen,
a se, ken hondostab nevondoid, kadob.


11 Toižen mirun süvüded om avaitud Ižandan edes,
sidä enambamehen südäin.


12 Vedelii ei navedi lajindad,
ved’ hän ei lähte melevidennoks.


13 Vessel südäin tegeb modon veslaks,
a südäintusk murendab mel’t.


14 Melevan südäin ecib tedod,
a vähämeližen su söb vaiše tühjut.


15 Ozatomal kaik päiväd oma tuskasižed,
a kenen südäin om vessel, sil kaiken om praznik.


16 Paremb hot’ vähäšt Ižandan varaites,
mi sured kodielod, no jogapäiväižiš tuskholiš.


17 Om paremb kazvmusiden sömine i armastuz sen päle,
mi lihavzoittud härg da viha sen päle.


18 Hultabaine mez’ tob ridoid,
a tirpairidoid alendab.


19 Laškan matk om kuti ogasine aid,
a tozioiktan te om siled.


20 Melev poig ihastoitab tatad,
a vähämeline hondostab ičeze mamad.


21 Meletomuz’ om ilo vähämeližele,
a melev astub oiktad tedme.


22 Nevondoita rad voib muretas,
a konz om äi nevondan andajid, rad sirdäse.


23 Mehele tob ihastust hänen čomin sanutud sana,
i kut hüvä om, konz nece sana om sanutud tarbhal aigal.


24 Melev astub elontedme ülähäkspäi,
miše päzuda toižen mirun süvüdespäi.


25 Ižand murendab korgednenaižen pertin,
a leskiakan mežan hän vahvištoitab.


26 Pahoiden tahtod oma Ižandale vastmel’he,
a oiktoiden sanad oma hänele mel’he.


27 Ažlak mez’ veb kadogehe ičeze kodin,
a ken ei navedi otoid, se eläb edemba.


28 Tozioiged meletab, midä sanuda,
a jumalatoman su sül’geb pahut.

[Hüväd oma Ižandale tozioiktoiden matkad,
heiden kal’t vihanikad-ki tegesoiš lähembaks.]

29 Ižand om edahan jumalatomišpäi,
a tozioiktoiden loičendoid hän kuleb.


30 Vessel sil’m tob südäimele veslut,
hüvä vest’ tegeb luid vahvemba.


31 Korv, mitte kuleb hüvin elon opendusid,
om vaiše melevil.


32 Ken hül’gäidab opendust, se ei pidä hol’t ičeze henges,
a ken otab sidä südäimehe, se sab mel’t.


33 Ižandan varaiduz opendab elämaha melevašti,
kumarduz hänen edehe veb slavaha.