Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Ižandan varaiduses

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), p. 47-50


Ižandan varaiduses
(Veps)

16
1 Mehel oma südäimen tahtod,
no jäl’gmäine sana lähteb Ižandan suspäi.


2 Mehen sil’miš kaik ted oma puhthad,
no Ižand vesoičeb melid.


3 To kaik ičeiž azjad Ižandan edehe,
siloi kaik sinun tahtod täutasoiš.


4 Ižand om tehnu kaiken ičeze tahton mödhe,
jumalatoi-ki sab ičeze pahan päivän.


5 Kaikutte südäimes surendelii om Ižandale vastmel’he,
om todest tozi: händast kovas opetas.

[Hüvän ten augotižnece om tehta oikti.
Se om Jumalale enambal mel’he, mi žertvoiden tond.
Ken ecib Ižandad, se löudab oiktad tedod,
ken ecib Ižandad todel, se löudab mirun.]

6 Armoil i todel päzud grähkišpäi,
a Ižandan varaiduz vedäb pahaspäi.


7 Konz Ižandale oma mel’he mehen ted,
hän vihanikoid-ki paneb hänen polhe.


8 Paremb om sada vähän da oiktal azjal,
mi enamban, no manitusel.


9 Mehen südäin pidäb meles ičeze ten,
no Ižand ohjandab hänen haškuid.


10 Kunigahan sus om Jumalan hengespäi tulnu sana,
hänele ei pida tehta grähkid sudas.


11 Oiktad vesad dai sen mal’l’ad oma Ižandaspäi,
hänen oma kaik jügud-ki.


12 Värhuz’ om kunigahile vastmel’he,
sikš ku valdištim püžub todel.


13 Oiged pagin om mel’he kunigahale,
toden pagižijad hän navedib.


14 Kunigahan viha om surman vest’,
no melev voib händast lauhtutada.


15 Kunigahan hüväs sil’mäs om elo,
hänen hüvüz’ om kuti keväz’vihm.


16 Eci melevut, se om äjal paremb kuldad,
a pän oiged rad om paremb parahimad hobedad.


17 Oiktoiden te ümbärdab pahuden,
ken püžub oiktal tel, se kaičeb ičeze henged.


18 Kadondan edes astub nenakahuz’,
a lanktendan edesülendeluz.


19 Paremb om eläda hilläšti gollidenke,
mi jagada sališt surendelijoidenke.


20 Ken vedäb azjoid melevašti, se löudab hüvüt,
ken paneb nadejad Ižandaha, se om ozakaz.


21 Kenel om melev südäin, sidä kucuškatas melenpidäjaks,
melev pagin ližadab mel’t.


22 Melevuz’ melevale om elon purde,
vähämeližuz’ om kova openduz vähämeližele.


23 Melevan südäin tegeb kelen melevaks
da ližadab mel’t hänen paginoihe.


24 Hüvä pagin om kuti mezi:
maged hengele i terveh hibjale.


25 Om teid, miččed ozutasoiš mehele oiktoikš,
no niiden lopus om surm.


26 Radai radab ičeze täht,
sikš ku sidä käskeb hänen su.


27 Paha mez’ ecib toižele pahut,
hänen sus om kuti poltai lämoi.


28 Manitelii semendab ridoid,
a keliden kandišii erigoitab sebranikoid.


29 Pahantahtoi mez’ hus’s’utab lähelišt
da vedäb händast-ki pahale tele.


30 Pil’kištaden sil’mid se mez’ sekoib mittušt-ni pahut,
lapištaden kel’t tegeb pahad.

[Hän om kuti vihan päč.]

31 Hahk om korktan arvon venc,
miččen voib sada vaiše toden tel.


32 Tirpai mez’ om paremb rohktad,
a ičtaze käziš pidäi om paremb lidnan vägestajad.


33 Arbad tactas lepkehe,
no kaik pätused tegeb Ižand.