Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Oiktad pidab polestada

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), p. 74-76

Oiktad pidab polestada
(Veps)

24
1 Ala kadehti pahoid mehid,
ala tahtoi olda heidenke.

2 himoičeba vägivaldad,
pahas pagižeba heiden sud.


3 Kodi saudas melevudel,
el’genduz om sen alandused.

4 Sen südäimed täutase mahtokahašti
kal’hil da čomil kodikaluil.


5 Melev om vägekaz,
hänen vägi ližadub.

6 Sikš vedä ičeiž voin melevašti,
sen hüvä satuz rippuškab äjiš nevojišpäi.


7 Melevuz’ om vähämeližen täht ani korktas,
hän ei avaida ičeze sud lidnan verajidenno.


8 Kenel meles om tehta vaiše pahad,
hän sab pahantahtojan nimen.

9 Vähämeližel meles om vaiše grähk;
nagranzoitai om rahvahale vastmel’he.


10 Ku sinai ei täudund väged ahthal aigal,
ka sinun vägi om väl’l’.


11 Päzuta sidotud surmale,
i jose sinä jätad abuta kolendale oigetud?

12 Ika sinä sanud: « em sidä tednugoi»?
Ka ved’ om südäimen kodvii!
Sinun hengen tundii tedab necen
i andab mehele hänen tegoiden mödhe.


13 , poigaižem, met, se om hüvä,
mezjažiden pezoišpäi om sadud, hüvä sinun kurkule.

14 Mugoine-žo om melevuz’ sinun hengen täht:
ku sinä löudad sidä, sinai om tulii aig,
nadei ei ole kadotadud.


15 Ala tege, jumalatoi, pahut tozioiktan kodile,
ala murenda hänen lebusijad.

16 Tozioiged hot’ seičeme kerdad lankteb,
ka libub, a jumalatoi putub kadogehe.


17 Ala ihastu, konz lankteb sinun vihanik,
ala iloitelde, konz hän kukištub.

18 Ika Ižand nägištab sen, käregzub sinun päle,
da heitäb hänespäi ičeze vihan.


19 Ala käregande pahantegijoiden päle,
ala kadehti jumalatomid,
20 sikš ku pahudel ei ole tulijad aigad,
jumalatomiden lamp sambub.

21 Varaida Ižandad, pogaižem, da kunigast,
ala ole rindal toranikoidenke.

22 Surm heišpäi tuleb varastamata,
ken ozaidab, kuspäi se tuleb?