Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Vauged uni

Corpus: New-writing language

New written Veps, Literary texts

Source: Valentina LEBEDEVA, Kodima. № 1, (2014), p. 6

Vauged uni
(Veps)

Vauktal unel om kaks’ pol’t. Üht pol’t ei nägu, se om minun südäimes i minä vaiše mujan, kut öl vedase aig, a toine pol’ om melentartuine aigmänetand, konz voib tarkištada, kut astub, mäneb aig.
Tal’vel ö kingtäs kärib mad, miku kaičeb eläjid uindunuziš pertiš, a taivaz, konz pit’kha kacud, tegese ei edahaline i ei korged, a mugoi tähthakaz, miše kaiken loštab, hoštab i pičkutab.
Henod tähthaižed kuctas: ”Tule tänna! Libu meidennoks!” i vändaba, i uradiba kesk järedoid tähtazkuvid. A tähtazkuvad oma tozižed, kaikutte tedab ičeze tahon, miše ei segoitoitta aigad i sen täht ei kubahtagoi, hägumatomad nitid oma pästtud male i pidäba sen, likutades hillänke pajonke.
Minun iknaha öl kacub järed hoštai tähtaz. I konz minä en magada, sišpäi nägen, kut mäneb aig. Tähtaz pil’kištab vilul lämoil i ujub iknan ramadme päivnouzman polhe, miše noustada homendest. I minei tegese tünik hengel, minä tedanmal linneb uz’ päiv i ei min’ täht ole žal’l’oita, miše mäneb aig. Laske nece aig udištab Mad!